Uskoro besplatna pravna pomoć za sve državljane BiH

1
1646

URED PRI MINISTARSTVU PRAVDE

Ukoliko se pred Parlamentom BiH usvoji Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u skladu sa prijedlogom ovo pravo ostavrivat će lice koje prima socijalnu pomoć, dijete u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost i duševпo oboljelo lice, penzioner čija penzija je niža od prosječne рlаćе ostvarene na nivou Bosne i Hercegovine, lice koje je nezaposleno i nema drugih redovnih primanja i prihoda, žrtva nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola, tražilac azila, lice pod supsidijamom ili privremenom zaštitom, lice u postupku protjerivanja, apatrid i žrtva trgovine ljudima, piše novinska agencija Patria.

Također, pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i lice lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći.

– Licem lošeg imovinskog stanja smatra se lice čija ukupna mjesečna redovna primanja i prihodi ро članu domaćinstva ne prelaze iznos od 40% od prosječne mjesečne neto рlаćе isplaćene u prethodnoj fiskalnoj godini na nivou Bosne i Hercegovine – precizira ovaj prijedlog zakona.

U parlamentarnu proceduru ovaj zakon uputilo je Vijeće ministara, a njime se precizira otvaranje Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći.

– Ured je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a sam ministar pravde Bosne i Hercegovine odgovoran je za rukovođenje Uredom. Broj zaposlenih i unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Uredu utvrđuju se pravilnikom koji donosi ministar pravde, uz saglasnost Vijeća ministara u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona – stoji između ostalog u zakonu.

Donošenje i primjena ovog zakona ne zahtijevaju izmjene postojećih propisa. S obzirom na to da su Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i veći broj kantona donijeli svoje zakone o uspostavljanju sistema besplatne pravne pomo ći, koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona, svoje propise treba donijeti Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine koji iste nisu donijeli.

UNDP je također dao veliku podršku u vezi s uspostavom besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini i to putem renoviranja prostora za urede u entitetima, odnosno kantonima, nabavke potrebne opreme, organiziranja edukacije za pružaoce besplatne pravne pomoći, te su iskazane podrška i рomoć u provođenju ovog zakona kroz potpisani memorandum s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine.

 

NAP

Comments are closed.