Iz Općine Novi Travnik pozivaju građane da prijave nekretnine

0
5819

Iz Općine Novi Travnik pozivaju sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Novi Travnik (urbano područje grada, Pribilovići, Budušići, Balaguša, Isakovići, Novo naselje,i ostali koji imaju nekretnine u k.o. Novi Travnik),Općina Novi Travnik da obavezno prijave svoje pravo na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Travniku je dana 15.01.2018. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

Prijave se vrše u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Travniku, na adresi: Vezirska 2, Travnik, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Travniku, Vezirska 2, 72270 Travnik.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka ovjerenog dokaza svog vlasništva ili drugog prava u roku od 60 dana od dana objave oglasa “Najava i uspostava zemljišne knjige za k.o. Novi Travnik” koji je objavljen u Službenom glasniku BiH (broj 4/18) i Službenim novinama Federacije BiH (broj 4/18), 19.01.2018..g.

U slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, rok će se produžiti za najmanje 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivaju sve osobe koje imaju nekretnine u navedenoj katastarskoj općini da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronsku zemljišnu knjigu kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarsku općinu, koji su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudske takse.

Za više informacija o prijavama kontakt broj ZK ureda, tel: 030/547-355

Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina“ – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.

Kroz Projekat je predviđeno i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.