Vijeće ministara: Stranac po danu boravka u BiH mora imati minimalno 150 KM

0
1205

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o strancima.

Odlukom je definirano da stranac prilikom ulaska u BiH u 2017. godini mora raspolagati sa 150,00 KM ili protivvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2016. godine u kojoj se navodi da je ukupna robna razmjena iznosila 18,67 milijardi KM, što je 174,06 miliona više u odnosu na isti period 2015. godine.

U ovom periodu trgovinski deficit je smanjen za 3,23 posto u odnosu na 2015. godinu, i iznosio je 4,95 milijardi KM. Izvoz je porastao za 2,54 posto i iznosio je 6,86 milijardi KM, a uvoz je gotovo zadržan na nivou 2015. godine i iznosio je 11,81 milijardi KM. Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar – septembar 2016. godine iznosila je 58,09 posto.

Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner, tako da u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 65,7 posto, a slijede zemlje potpisnice Sporazuma ,”CEFTA-e 2006″, koje učestvuju sa 13,36 posto, dok sve ostale zemlje učestvuju sa 20,89 posto.

Izvoz u EU učestvuje sa 72,82 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61,65 posto u ukupnom bh. uvozu.

Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo sa Austrijom 135,8 posto, Slovenijom 97,47 posto, Njemačkom 75,85 posto, Hrvatskom 61,73 posto, Italijom 60,5 posto, Turskom 51,24 posto te sa Srbijom 42,87 posto.

BiH je najviše izvozila u Njemačku (16,29 posto), Italiju (12,12 posto), Hrvatsku (10,53 posto), Sloveniju (8,56 posto), Srbiju (8,36 posto), Austriju (8,02 posto), Tursku (3,74 posto), Crnu Goru (2,56 posto), Mađarsku (2,17 posto), te Holandiju (2,14 posto).

Istovremeno smo najviše uvozili iz Njemačke (12,48 posto), Italije (11,63 posto), Srbije (11,32 posto), Hrvatske (9,91 posto), Kine (6,86 posto), Slovenije (5,1 posto), Rusije (4,35 posto), Turske (4,24 posto), Austrije (3,43 posto) te iz Poljske (2,93 posto). Uvoz iz ovih zemalja u prvih devet mjeseci ove godine učestvuje sa 72,26 posto u ukupnom bh. uvozu.

Akcioni plan za provedbu prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o “Paketu proširenja 2016” i zadužilo Direkciju za evropske integracije Vijeća ministara BiH da, u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, razradi mjere za provedbu prioriteta iz Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu i izradi Akcioni plan za njihovu provedbu.

Direkcija za evropske integracije pripremit će obrazac Akcionog plana za provedbu prioriteta iznesenih u Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
Akcioni plan će sadržavati mjere za realizaciju 76 prioriteta iz više oblasti u cilju nastavka reformi i daljnjeg napretka BiH, nakon što je Evropska komisija u izvještaju za 2016. godinu ocijenila da BiH ispunjava prioritete u vezi s reformama, a posebno one koji proizlaze iz Reformske agende.

Pojednostavljenje carinskih inspekcija za potpisnice CEFTA-e

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog dodatnog protokola 5 na Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, koji će biti upućen Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se ovlasti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da ga prihvati na sjednici CEFTA zajedničkog odbora.

Zaključivanjem ovog protokola dodatno će se unaprijediti trgovina pojednostavljenjem inspekcije koja se odnosi na sve carinske postupke i smanjivanjem formalnosti te razmjenom podataka između carinskih organa u mjeri u kojoj je to dozvoljeno državnim zakonima, kao i uzajamnim priznavanjem državnih programa ovlaštenih privrednih subjekata u svakoj državi CEFTA ugovornici ukoliko su usklađeni s pravnom stečevinom Evropske unije.
Zaključivanje ovog protokola, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u skladu je s Reformskom agendom BiH i dio je preuzetih obaveza u okviru Berlinskog procesa, kao i zaključaka sa samita premijera Zapadnog Balkana održanih u Beču i Parizu.

Odobreno 190.000 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 190.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu Tužilaštvu BiH za finansiranje troškova nastalih u procesu ekshumacija koje se provode u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Uštedama osigurana sredstva z adodatne radove na graničnom prelazu Ivanjica

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju Projekta nabavke i izgradnje za regionalne centre i Centralni ured Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prijelaza.

Donošenjem ove odluke vrši se prealokacija neutrošenih sredstava za izgradnju regionalnih centara Tuzla i Sarajevo u iznosu oko milion konvertibilnih maraka za izgradnju GP Ivanjica, tako da neće biti novih izdvajanja u budžetu.

Na graničnom prijelazu Ivanjica, koji je predviđen za promet roba koje podliježu fito-sanitarnoj inspekciji, planirano je povećanje kontrolnih kabina za četiri s pratećim instalacijama. Također će na zahtjev inspekcijskih službi biti povećana i površina objekta za inspekcijske službe, a ovo novo projektno rješenje je dovelo do povećanja troškova izgradnje ovog graničnog prijelaza.