Skresan federalni proračun, manji za 80 milijuna maraka

0
991

U konačnici proračun je manji za 81,6 milijuna maraka u odnosu na postojeći i iznosit će 2.517.180.917 maraka, a prema tvrdnjama iz vladajuće koalicije rebalans je baziran na uštedama ns svim poljima, a najveća su smanjenja ostvarena u rashodima za plaće i doprinose

Zastupnički dom federalnog Parlamenta na jučer održanoj izvanrednoj sjednici podržao je rebalans federalnog proračuna koji je bio nužan budući je postalo jasno kako do kraja godine neće stiži druga tranša MMF-a kao ni neka druga sredstva iz međunarodnih financijskih institucija-konkretno sredstva od projekta DPL (kredit za razvojnu politiku) Svjetske banke. Zbog toga se moralo pristupiti alternativnim izvorima financiranja kao i primicima od domaćeg pozajmljivanja

U končanici proračun je manji za 81,6 milijuna maraka u odnosu na postojeći i iznosit će 2.517.180.917 maraka, a prema tvrdnjama iz vladajuće koalicije najveća su smanjenja ostvarena u rashodima za plaće i doprinose.

S druge strane oporba je tvrdila  kako ovaj proračun nije razvojni već sanacijski te su prozvali vladajuće za povećanje broja zaposlenih na platnom spisku.

Federalna ministrica financija Jelka Miličević naglasila je pak kako je rebalans proračuna baziran je na uštedama na svim poljima. Također, navela je kako je broj isplaćenih plaća iz proračuna u odnosu na prošlu godinu manji za 160 i da je u proračunu za iduću godinu planirano manje 150 ljudi.

Smanjenje rashoda

Pritom je pojasnila da u ovu kategoriju ne spadaju ljudi koji su zaposleni u federalnim agencijama. U tom kontekstu jučer je naglašeno kako su rashodi proračuna smanjeni za 16,3 milijuna maraka. Troškovi za plaće, naknade i doprinose smanjeni su za 10,3 milijuna maraka kao, kako je navedeno, rezultat moratorija na zapošljavanje, koji Vlada provodi od 2015. godine.

S druge strane najznačajnije povećanje vidljivo je u pogledu ugovorenih usluga, sudskih rješenja, troškova sporova i zateznih kamata da bi se mogla izmiriti i glavnica na sudske presude s razdjela, a koje se odnose na radne sporove.

Povećanje prihoda

Istodobno, povećani su prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća i to za oko 10,4 milijuna maraka, dok su neporezni prihodi u ukupnom iznosu  povećani za 27,2 milijuna maraka. Pritom su planirana i sredstva od 50 milijuna maraka koja bi se trebala povući s računa Revolving fonda u okviru projekta “Poboljšanje pristupa malim i srednjim poduzećima financijskim sredstvima”, a koji je financiran kreditnim sredstvima Svjetske banke. S druge strane emisije obveznica su povećane za 100 milijuna maraka i emisije trezorskih zapisa za 50 milijuna maraka. Pritom treba navesti kako je Vlada odustala od dvije emisije od po 30 milijuna maraka, zbog čega je u konačnici na ovoj poziciji došlo do reduciranja planiranog iznosa za 10 milijuna maraka.

Biranje članova Povjerenstva za vrijednosne papire

Jučer je odobren i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Povjerenstvu za vrijednosne papire, koji je po hitnom postupku predložio zastupnik Ismet Osmanović. Ovim se predlaže da se svih pet članova Povjerenstva za vrijednosne papire ubuduće biraju na osnovu javnog konkursa svakih pet godina, a da odluku rukovodstva Federacije BiH o njihovom izboru potvrđuje Federalni parlament.