Škola,knjige i cijene

0
2189

Istražili smo: Koliko će ove godine roditelje koštati nabavka udžbenika za djecu!

Bliži nam se nova školska godina, a s njom i priprema đaka za školu i neizbježna kupovina udžbenika za novi razred.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za Klix.ba navode kako ne raspolažu saznanjima da je došlo do izmjena dosadašnjih cijena udžbenika.

Cijena kompleta udžbenika utvrđuje se na osnovu broja nastavnih predmeta zastupljenih u određenom razredu i cijene svakog pojedinačnog udžbenika koja varira od izdavača do izdavača.

Na osnovu Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu, cijena kompleta udžbenika se kreće od otprilike 40 KM (1. i 2. razred) do blizu 140 KM (7., 8. i 9. razred) za osnovnu školu. Cijene kompleta udžbenika za srednju školu se kreću između 180 KM i 190 KM.

Kada je riječ o udžbenicima za srednje škole, iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke navode kako je raspisan Stalni javni konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika za gimnazije, srednje tehničke i srodne, srednje stručne i srednje umjetničke škole pa postoji mogućnost da se u narednom periodu odobre novi naslovi za srednju školu, naravno, ukoliko su u skladu s odredbama ovog konkursa.

Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2016/2017. godini je objavljen 1. augusta 2016. godine na web-stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Za razliku od prošlogodišnjeg Spiska, u dijelu koji se odnosi na osmogodišnju osnovnu školu, brisana su 363 naslova, a ostali su samo naslovi koji će se koristiti za realizaciju nastave u 8. razredu osmogodišnje osnovne škole.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, cijene kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda u osnovnim školama u RS-u se nisu mijenjale u prethodnih nekoliko godina i one su ostale iste bez obzira na ekonomske prilike koje su zadesile regiju i našu zemlju, navodi u razgovoru za Klix.ba Rade Ristović, direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske.

On otkriva kako cijena kompleta za treći razred iznosi 68,70 KM, za četvrti razred 76,20 KM, a za peti 74,30, s tim da su udžbenici za više razrede nešto skuplji.

“Svih ovih godina smo se vodili time da se cijena prilagodi budžetu roditelja, pogotovo kada je u pitanju kompletna situacija na tržištu i stanje ekonomskih prilika u RS-u. Cijene nismo željeli mijenjati niti smo imali namjeru.

U saglasnosti sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom sporta i kulture, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske je i ove godine pripremio jedan dio udžbenika koji će biti potpuno novi i jedan koji će biti adaptiran, tj. u kojima će biti izvršene korekcije.

“Zavod za udžbenike će kao i svih prethodnih godina biti u potpunosti spreman da u septembru za sve đake osnovce i srednjoškolce na vrijeme osigura sve udžbenike”, kaže Ristović.

Kada su u pitanju novi udžbenici, tu je čitanka za drugi razred osnovne škole, udžbenik srpskog jezika i jezičke kulture za 6., 7., 8. i 9. razred te radna sveska geografije za 9. razred. Adaptacije i korekcije su izvršene na udžbeniku i radnoj svesci matematike za drugi razred i udžbenicima likovne kulture od 6. do 9. razreda, a riječ je o otklanjanju sitnih štamparskih grešaka koje su otkrivene tokom školske godine. Ove godine će se u knjižarama u RS-u naći i udžbenik engleskog jezika od 3. do 9. razreda.