Raspored blagoslova obitelji u župi Presvetog Trojstva

0
4216

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2018.

27.12.2017.SRIJEDA

Jedan svećenik

 BALAGUŠA I BUDIŠIĆIod Frane Lozančića

 

28.12.2017.ČETVRTAK

Jedan svećenik

RASTOVCIOd Marka Propadala
29.12. 2017.

PETAK

Dva svećenika

OD GRADSKE PEKARE DO GROBLJARUĐERA BOŠKOVIĆA

od ulaza 7 – 21 – neparni brojevi

30.12.2017.

SUBOTA

Dva svećenika

RUĐERA BOŠKOVIĆAod ulaza 23-37 – neparni brojevi

LJUDEVITA GAJA

od ulaza 4 – 30 – parni brojevi

2.11.2018.UTORAK

Dva svećenika

LJUDEVITA GAJAod ulaza 32 – 54 – parni brojevi

IVE ANDRIĆA

Od broja 1 – kraja

3.1.2018.SRIJEDA

Dva svećenika

KRALJA TVRTKAod broja 2 – 32 – parni brojevi

od broja 34 – 48 – parni brojevi

 

Nadnevak Ulica
4.1.2018.ČETVRTAK

Dva svećenika

KRALJA TVRTKAod broja 3 – 25 – neparni brojevi

od broja 27 – 39 – neparni brojevi

5.1.2018.PETAK

Dva svećenika

IVANA MEŠTROVIĆAod broja 1 – 13 – neparni brojevi

od broja 15 – 29 – neparni brojevi

6.1.2018.SUBOTA

Dva svećenika

IVANA MEŠTROVIĆAod broja 4 – 18 – parni brojevi

STJEPANA RADIĆA

Pivnice Stella i Građevinar zgrada

i ulazi 14 – 24 – parni brojevi

8.1.2018.PONEDJELJAK

Dva svećenika

 

STJEPANA RADIĆAod ulaza 2 – 12 – parni brojevi

od ulaza 5 – 9 – neparni brojevi

9.1.2018.UTORAK

Jedan svećenik

STJEPANA RADIĆAod 11 – 19 – neparni brojevi

 

U KUĆI TREBA BITI:  – KRIŽ– SVIJEĆA

– SVETA VODA

 

POČETAK BLAGOSLOVA OD 9:00 SATI