Pogledajte projekte vrijedne 12 milijuna KM

0
1830
Projekti u BiH vrijedni 12 milijuna KM
12 milijuna KM vrijedni proejkti u Bosni i HErcegocini

U trogodišnjem dokumentu javnih investicija u FBiH u ovoj te u sljedeće dvije godine na kapitalne energetske, cestovne te druge projekte bit će utrošeno minimalno 1,6 milijardi KM, objavio je Dnevni avaz.

Inače, Program javnih investicija, do kojeg je došao Dnevni avaz, sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, donacija ili drugih izvora. Program sadrži podatke o projektima po sektorima i podnositeljima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu financiranja.

Ukupno 85 projekata

Tako su u ovom aktu, na dvadesetak strana, sadržani podaci o ukupno 85 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 15,2 milijarde KM, od čega se 12 milijardi KM odnosi na top 30 kandidiranih projekata, a 3,2 milijarde KM na projekte koji se implementiraju.

Na rang-listi 30 projektnih prijedloga koji zadovoljavaju minimalne kvalifikacijske kriterije i za koje je dostavljena relevantna prateća dokumentacija sedam ih je kandidirala Elektroprivreda BiH, a njihova ukupna vrijednost iznosi 4,8 milijardi KM.

Riječ je o projektima izgradnje hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni, bloka 8-300 MW Termoelektrane Kakanj, hidroelektrane Ustikolina na rijeci Drini, hidroelektrane Babino Selo na rijeci Vrbas, hidroelektrane Kovanići na rijeci Bosni, hidroelektrana Kruševo i Zeleni Vir na rijeci Bioštici, te novih proizvodnih pogona rudnika i termoelektrane Bugojno.

Javno poduzeće Ceste FBiH kandidiralo je osam projekata u iznosu od 354,2 milijuna KM, a odnose se na sanaciju cesta pogođenim u poplavama, tunela i mostova, rekonstrukciju crnih točaka i opasnih mjesta, izgradnju zaobilaznica te konstrukciju i rekonstrukciju cesta.

Ceste i vjetroelektrane

Za izgradnju regionalnog vodovoda “Plava voda” u Travniku treba biti izdvojeno 44 milijuna KM, a vodovodnog sustava u Gračanici 8,8 milijuna KM. Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva delegiralo je projekt izgradnje termoelektrane Banovići koji košta 935,4 milijuna KM, dok je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predložilo projekt podrške zapošljavanja težak 60 milijuna KM.

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH delegiralo je sedam projekata u ukupnom iznosu od 2,9 milijardi KM. Među njima su izgradnja dionica autoputa na Koridoru 5C Tarčin – Ovčari, Nemila – Zenica – Donja Gračanica, Mostar jug – Zvirovići, Ovčari – Mostar sjever. Dodatno su predložili projekte rekonstrukcije postojećih cesta, kao i izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje.

Elektroprivreda HZHB predložila je izgradnju vjetroelektrane Poklečani u iznosu od 214,1 milijun KM, dok će implementacija programa razvoja ruralne konkurentnosti, koji se također nalazi na listi top 30 projekata, koštati 106,6 milijuna KM. Trenutno se implementiraju projekti, njih 46, ukupne vrijednosti 3,2 milijarde KM. Najviše ih otpada na oblast transporta i skladištenja i to 1,3 milijarde KM, zatim na proizvodnju i opskrbu energijom 868,5 milijuna KM, te vodoopskrbu i sanitaciju 384,6 milijuna KM.

Dodatno je istaknuto da se u 2016. godini planira pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 1,4 milijarde KM za financiranje kandidiranih projekata te izdavanja jamstava u iznosu do 1,8 milijardi KM. To je ukupno 3,2 milijarde KM, piše Avaz.