U općini Vareš proglašeno stanje prirodne nepogode

0
1348

U općini Vareš proglašeno je stanje prirodne nesreće, a Odluka je donesena jučer uslijed obilnih padavina koje su izazvale poplave i odron zemljišta. Stanje prirodne nepogode proglašeno je i na dijelu općine Olovo u ulici Krivajska zbog pojave odrona – potvrdila je Feni glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.

U općini Vareš, na regionalnom putu od Breze prema Varešu, otežano je odvijanje prometa kod dionoce zvane Kapija, zbog velike količine vode. U tijeku dana očekuje se prohodnost.

Pristup putem do sela Stupni Do je onemogućen, zbog klizišta na više mjesta i put je u popunosti uništen na više mjesta. U klizištu, po zadnjim informacijama, kritično je i ugroženo oko sedam kuća, a jedna štala je odnesena i uništena.

Putne komunikacije do sela Budoželje i Striježevo su otežane, a na pojedinim mjestima ima klizišta koje prijete putnim komunikacijama. Prema selima Ravne i Zubeta, također je otežana putna komunikacija, zbog nanosa zemljanog materijala.

Na području općine Žepče uslijed jake kiše potpuno je prekinuta dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac u MZ Željezno Polje, a postoji alterativni pravac preko zaseoka Mjestova Ravan.

Selo Šahmani potpuno je odsječeno, na mjestu puta gdje je i prije bilo klizište uzrokovano poplavama 2014. godine, velikom količinom vode u vidu bujice. Radna mašina je na terenu i intezivno se radi na sanaciji puteva.

U općini Jajce uslijed obilnih kišnih padalina vatrogasci su imali tri intervencije i to uklanjanje stable s ceste u blizini Doma AVNOJ-a, ispumpavanje vode iz privatne kuće te ispumpavanje vode iz zgrade poliklinike Bios.

U općini Travnik vatrogasci su imali intervenciju na lokalitetu Kraljevice gdje je grom udario u stub od električne energije. Ekipe Elektrodistibucije isključile su napon, a uslijed obilnih padalina dolaskom vatrogasaca požar je već bio ugašen.

U Gornjem Vakufu – Uskoplju jučer je uslijed jakih kišnih padalina došlo do djelomične blokade puta prema naselju Valice. Interveniralo je komunalno poduzeće i saniralo put prema naselju.

Na putu Jajce – Crna Rijeka (lokalitet Lučina) zbog klizišta, promet se odvija usporeno, jednom prometnom trakom.