Kompanija BH-Gas je saopćila da je danas oko 16 sati došlo do neovlaštenih radova u zoni magistralnog plinovida visokog pritiska Semizovac-Zenica tokom kojih je u naselju Klopče oštećena cijev od kompanije Euroasfalt.

 

Tom prilikom došlo je do curenja prirodnog plina u atmosferu, a ekipe BH-Gasa su na terenu, izvršile su zatvaranje ventila i ispraznit će dionicu gasovoda čime će se steći sigurnosni uslovi za sanaciju plinovoda i sigurnost za okolno stanovništvo i infrastrukturu.

 

Za vrijeme sanacije Arcelor-Mittal neće moći trošiti prirodni plin.