Novi Travnik: Predstavljanje knjige Velimira Bugarina “Druga strana rata”

0
7393

Nakon višegodišnjeg istraživanja, prikupljanja građe, analize, interpretacije prikupljenih podataka, intervjuiranja ali i suočavanja s vlastitom prošlošću, iz tiska je izašla knjiga Druga strana rata: Sjećanje na ratnu svakodnevicu u Lašvanskoj dolini, autora Velimira Bugarina. Riječ je o prvoj ratnoj etnografiji o Lašvanskoj dolini. Autor Velimir Bugarin, donosi nam pregled i presjek “normalnog” života u ratom zahvaćenom “nenormalnom” okruženju Lašvanske doline. Istraživanje različitih segmenata ratne svakodnevice provedeno je na području općina Novi Travnik, Travnik, Vitez i Busovača (enklava Lašvanska dolina). Sjećanja i životne priče koje je prikupio mogu poslužiti kao vrlo vrijedno vrelo za buduća istraživanja, analize i interpretacije ratne svakodnevnice, međureligijskih i međunacionalnih odnosa u ratnom okruženju, ali i pri rekonstrukciji razvoja događaja i tijeka rata u Lašvanskoj dolini. Za suvremenu Bosnu i Hercegovinu, a osobito Hrvate, vrlo je važno dobiti ovakav pogled odozdo, pojedinačni, proživljeni, na rat i na ratnu svakodnevicu. Upravo takvu perspektivu pruža nam ova knjiga. U ovoj etnografiji prepunoj mučnih scena i potresnih svjedočanstava u nekim trenutcima u prvi plan dolazi poznati bosanski humor. Humor koji je kao dio bosanske svakodnevice uopće bio prisutan i u najtežim trenutcima suvremene BiH. To još jednom pokazuje kompleksnost i multivokalnost života u ratu koji nikako nije bio crno-bijeli, niti ga se kao takvog smije prikazivati. Malo koja etnografija, a osobito ratna, donosi tako detaljan pregled i opis svakodnevice koji nam se ponekad čini samorazumljivim i o kojima ne razmišljamo previše, a samim time i ne pišemo, ali kada se naprasno promijeni shvatimo njegovu vrijednost i neophodnost. Primjerice, cijene i stanje ponude na ratnim tržnicama u Novom Travniku ili Vitezu, opskrba vodom i ogrjevom, ratni recepti za pripravljanje hrane, higijena, odlazak u „podrumsku“ školu, stvaranje umjetničkih dijela, ratni rođendani i druženja mladih, sahrane noću, stradavanje civila, prikazi bojišnice itd. Upravo ovi detalji obogaćuju knjigu i daju joj dodatnu dokumentacijsku vrijednost. Svakodnevni život djece, i općenito istraživanja dječje perspektive često puta su zanemarena. Kada se to promatra u ratnom kontekstu onda možemo reći da ih gotovo i nema. Upravo iz tog razloga poglavlje o ratnim iskustvima djece izdvojila bih kao iznimno vrijedno, ali upravo zato što je riječ o djeci, i kao najzahtjevnije poglavlje za čitanje. Umjesto govora o ljudima ovdje progovaraju ljudi sami. Opisuju rat iznutra. Ne kao promatrači nego kao osobe zahvaćene ratom.

U ponedjeljak, 11. prosinca 2017. u 19 sati u Zelenoj sali OŠ “Novi Travnik“ bit će upriličeno predstavljanje knjige Velimira Bugarina Druga strana rata: Ratna svakodnevica u Lašvanskoj dolini. Knjigu će predstaviti Stjepan Dujo, mag. iur., i mons. dr. Pavo Jurišić, profesor religijske pedagogije i misiologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.

Velimir Bugarin, rođen je 1. 5. 1985. godine u Novoj Biloj kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Nakon osnovne škole u Novoj Biloj upisuje se na Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, odakle nakon prve godine prelazi u Opću gimnaziju u Novom Travniku, gdje je maturirao. Godine 2005. upisuje Studij povijesti i latinskoga jezika na Sveučilištu u Zadru, gdje 2006. umjesto latinskoga na istom sveučilištu upisuje Studij etnologije i kulturne antropologije. Preddiplomski studij završava 2009. godine, a diplomski 2011. obranom diplomskog rada iz etnologije i kulturne antropologije na temu Misionarska djelatnost na području D. R. Kongo i Ruande od 1990. do 2010. godine kod profesorice dr. sc. Snježane Zorić Hofmann te iz povijesti na temu Zadar kao postaja na hodočasničkom putu od Venecije do sv. Zemlje tijekom ranog novog vijeka kod profesora dr. sc. Milorada Pavića. Nakon završetka studija prva poslovna iskustva stječe u Srednjoj školi Vitez u Vitezu 2013. godine. Od 2014. radio je u više osnovnih i srednjih škola Osnovna škola Bila u Staroj Biloj, Osnovna škola fra Marijan Šunjić u Stojkovićima te Srednja škola Novi Travnik u Novom Travniku. Objavio je više stručnih radova: Misionari i antropolozi u društvenoj i kulturnoj mijeni (2012.), Ratna svakodnevica: sjećanje ljudi na ratne i poratne dane – spomenici poginulim braniteljima (2014.), te knjigu Hrvatski misionari i tradicionalna društva Afrike (2014.). Zajedno s dr. sc. Mariom Katićem urednik je i koautor monografije Novi Travnik između utopije i nostalgije (2016.). Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata: Suvremeni konteksti tradicijske kulture Bosanskih Hrvata brčanskog kraja (2012.), Novi Travnik od utopije do nostalgije (2013. i 2014.) i Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša (2015.). Autor je izložbe Ratna svakodnevica od 1992. do 1995. godine (2016.).