Više od 40 % Novotravničana nezaposleno

0
1132

Prema službenim podacima iz obavljenog popisa stanovništva BiH 2013. godine općina Novi Travnik ima ukupno 24.592 stanovnika…

Federalni zavod za programiranje razvoja Sarajevo ustanovio je kriterije za mjerenje nivoa razvijenosti 79 općina u sastavu Federacije BiH. Pri tome su za mjerenje nivoa razvijenosti odabrani sljedeći pokazatelji: stopa zaposlenosti, stopa nezaposlenosti, broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1.000 stanovnika općine, broju odsutnog stanovništva u odnosu na 1991. godinu i BDP po stanovniku koji iznosi 4.816 KM.

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje broj radno sposobnog stanovništva na području općine Novi Travnik je 19.678, dok je aktivne radne snage 8.803, od čega je 5.174 zaposlenih, dok je nezaposlenih 3.629, iz čega proizlazi da je ukupna stopa nezaposlenosti na području općine 41,22%.

Ipak i ove podatke treba uzeti sa rezervom, jer je praksa pokazala da je veliki broj nezaposlenih osoba, prijavljenih na Zavod za zapošljavanje, zaposleno i da radi “na crno”, odnosno u području tzv. sive ekonomije.

Također veliki postotak stanovništva, posebno u ruralnim područjima, ostvaruje prihode od poljoprivrede, pa je tako popisom utvrđeno da na području Općine ima 7.267 domaćinstava.

Dio stanovništva ostvaruje prihode primicima iz dijaspore, tako da bi se realna slika BDP-a po stanovniku kao i stvarna procjena standarda života stanovnika općine Novi Travnik vrlo teško mogla odrediti bez realne procjene svih gore navedenih faktora.