Sud BiH : Troškovi za rubriku vjerovali ili ne

0
757

Za telefonske i poštanske uluge Sud BiH potrošio 232 751 KM !

I dok su brojni građani, ali i političari nezadovoljni radom Suda i Tužilaštva iz ovih institucija se ne obaziru na to. Naprotiv samo u protekloj godini, prema izvještaju revizora o radu Suda na stimulacije, odnosno, novčane nagrade utrošeno je  64 hiljade maraka za 65 uposlenika. Ko je koga nagrađivao i za šta nije poznato.

S druge strane, iz Suda BiH ističu kako s nagrade isplaćivane za izuzetne uspjehe u radu i to u rasponnu od 333 marke do 3 534 – pojedinačno. Osim toga, isplaćivane su i jubilarne nagrade za, vjerovali ili ne, stabilnost u radu te darovi djeci u iznosu od 16 540 maraka. Jubilarke su isplaćivane sudijama, stručnom osoblju i uposlenima sa srednjom stručnom spremom.

plate-i-zaposleni

Inače, Sud BiH ima 266 uposlenika od toga 48 sudija čija je osnovna plaća oko 4 200 KM, a za bruto plaće uposlenika utrošeno je čak 10 miliona i 420 hiljada.
Ono što su državni revizori smatrali spornim kod isplata u Sudu jesu upravo stimulacije jer prema Zakonu o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužilačkim institucijama na nivou BiH nije predviđena isplata stimulacija i jubilarnih nagrada.

skretanje-pozornostiI sudskoj rasipnosti, koju je istini za volju omogućio zakon, tu nije kraj. Na regres je u protekloj godini utrošeno 216 hiljada maraka, na tople obroke 165 534, prijevoz s posla i na posao 94 hiljade, izdaci za nabavku materijala 76 hiljada maraka itd.

Tako je sudijama za regres i godišnji odmor isplaćeno po 2 100 KM  što predstavlja 50% osnovne mjesečne plaće. Ostalim zaposlenim koji primaju plaću u skladu sa Zakonom  o plaćama i naknadaama u sudskim i tužilačkim institucijama na razini BiH isplaćen je iznos 50%  njihove osnovne mjesečne plaće (od 623 KM do 1767 KM).  U skladu sa istim zakonom zaposlenim sa srednjom stručnom spremom isplaćeno je 300 km.

izdaci-za-nabavku-materijala

Oko 25 hiljada potrošeno je za putne troškove od toga 9 hiljada za putne troškove unutar zemlje. Za rubriku vjerovali ili ne je i podatak da je na ime telefonskih i poštanskih usluga utrošeno čak 232 hiljade maraka.

I pored svih navedenih pogodnosti nije loše napomenuti da predsjednica Suda ima pravo na službenia utomobil, službeni telefon, troškove reprezentacije itd…