“Stanje nacije” u BiH: Zaduženost po stanovniku 3370 KM

0
742

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su predstavili izvještaj „Stanje nacije“ koji je dao pregled stanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih 18 mjeseci, tj. od donošenja Reformske agende u junu 2015. godine, a izvještaj je predstavio Adis Arapović, projekt menadžer CCI-ja.

Teret otplate duga u budžetima, ukupni javni dug i novi dug produbljuju krizu u BiH. Udio sive ekonomije i dalje je ogroman. Uprkos najavama, nema rasterećenja poljoprivrede, naprotiv, uvode se nova poreska zaduženja“, kazao je Arapović.

Kazao je i kako poreski dug javnih preduzeća iznosi preko 3 milijarde maraka, te da ugrožava i penzioni sistem, a borba protiv korupcije daje skromne rezulatte.

Tek 2 posto presuda odnosi se na korupciju i privredni kriminal“, kazao je te dodao kako se podaci odnose na period do 31.  decembra 2016. godine, a da su neki od podataka prikazani kao vremenski trend unazad pet godina.

Što se tiče Reformske agende, kako je Arapović rekao, 46 posto mjera iz Akcionih planova je realizirano.

Tako je na nivou BiH realizirano 52 posto ili 17 od 33, 36 posto mjera na nivou Federacije BiH i 51 posto mjera na nivou RS.

Kada je u pitanju javni dug ukupni, umanjen je za 2 posto iako iznosi 41 posto, ali ovaj podatak se odnosi na treći kvartal.

Arapović je istakao kako ukupni javni dug obuhvata samo evidentirana zaduženja vlada, i da gotovo svi imaju dug.

Ono što do sada nismo nikad objavili jeste vrijednost duga komercijalnim bankama koji raste rapidno iz godine u godinu“, rekao je te istakao kako zaduženost po stanovniku iznosi 3370 KM, u RS zaduženost viša za 80 posto.

Nastavlja se dužnička kriza jer preko pola entitetskih prihoda odlazi na otplatu duga. U Federaciji BiH 65 posto budžetskih prihoda unaprijed je potrošen na otplatu duga. U RS je nešto niže i iznosi 42 posto u 2017.“, naveo je te naglasio kako najveća prijetnja ekonomiji dolazi iz nekontroliranog zaduživanja.

Predstavio je i rezultate drastičnog pada direktnih stranih investicija, te je tako za devet mjeseci tek 81 milion  zabilježen u BiH, a naveo je i kako poreski dug javnih preduzeća urušava penzioni zdravstveni sistem.

Registrirani poreski dug je preko 3 milijarde, s tim da su podaci za Federaciju BiH javno dostupni, dok iz RS nismo dobili podatke o poreskom dugu. To je javni podatak i mora biti objavljen i vidjelo bi se koliko je nelojalne konkurencije i svjesnog rušenja penzionog i drugih sistema u BiH“, kazao je.