Nesigurni proizvodi na bh. tržištu: Povučene igračke, svjetiljke i maske za mobitele opasne po zdravlje

0
1150

Prenosne električne svjetiljke i mašinice za šišanje koje predstavljaju rizik od požara i strujnog udara, maske za mobilne telefone, dječije lutke i bicikli, skejtbordi i kućne ljestve, čije je porijeklo uglavnom iz Kine, samo su neki od nesigurnih proizvoda koji su ove godine povučeni sa bh. tržišta.

Propisi prilikom uvoza u BiH se nerijetko krše, a najviše štete trpe potrošači, odnosno građani koji zbog nepoznavanja kvaliteta proizvoda često opasnosti izlažu i svoje zdravlje.

Prema zvaničnim podacima Agencije za nadzor nad tržištem BiH, samo u 2015. godini sa našeg tržišta uklonjeno je blizu 23.000 spornih, odnosno nesigurnih proizvoda.

Danijela Dragović iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH kaže da među uklonjenim proizvodima prednjače igračke i oprema za djecu te električni uređaji koji se koriste u domaćinstvima, a svi su u BiH uglavnom uvezeni iz Kine.

Dragović naglašava da postoje pravni propisi koji moraju biti ispunjeni kako bi se proizvod mogao naći na bh. tržištu.

Međutim, pravni propisi prilikom uvoza se krše, a veliki broj spornih proizvoda u ovoj godini već je uklonjen sa bh. polica.

“Mi kontrolišemo samo proizvode koji su već stavljeni na tržište te ako ustanovimo da ima onih koji nisu sigurni, odnosno koji ugrožavaju zdravlje i život potrošača ili njihove imovine, onda u saradnji sa inspektoratima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta vršimo uklanjanje istih. Svrha naše agencije je da se na bh. tržištu nalaze samo sigurni proizvodi”, pojasnila je Dragović.

Ona je dodala da odgovornost za proizvode snosi proizvođač, odnosno uvoznik, a kaznenu politiku sprovode nadležne uprave za inspekcijske poslove.

Prema riječima predsjednice Kluba potrošača Tuzlanskog kantona Gordane Bulić, nesigurnost kod potrošača u BiH postoji, međutim, njihov angažman mora biti mnogo veći kada je riječ o ovoj problematici.

“Građani nam uglavnom upućuju pozive zabrinutosti. Nažalost, situacija je takva da ovaj problem nije zastupljen samo u BiH, nego se ovakvi gafovi dešavaju i u svim zemljama regiona – Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, kao i Hrvatskoj koja je u Evropskoj uniji”, kaže Bulić.

Istaknuvši da u BiH do danas nisu sprovedena posebna istraživanja kada je riječ o sigurnosti proizvoda široke potrošnje, Bulić je kazala da se trenutno vrši pojačan inspekcijski nadzor.

“Također, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje je nadležno za zaštitu potrošača imamo informacije o njihovim aktivnostima koje su poduzeli, međutim rizik na tržištu uvijek postoji”, naglašava Bulić.

Potrošačima se savjetuje da obavezno čitaju deklaraciju proizvoda koja treba sadržavati naziv, tip ili model proizvoda te naziv i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode i naziv i sjedište uvoznika, kao i zemlju porijekla.

Također, potrošačima se preporučuje da između ostalog prije kupovine istraže proizvod, provjere njegovu ispravnost na mjestu kupovine i uvjere se da nema vidljivih fizičkih oštećenja.