Vijeće ministara BiH usvojilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva financija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2016. godine.

Ukupna javna zaduženost BiH 30.lipnja ove godine iznosila je oko 11,9 milijardi KM i smanjena je za 19,55 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sudjelovanje javnog duga u BDP-u iznosi oko 39,4 posto (prema rashodovnom metodu), odnosno 41,5 posto (prema proizvodnon metodu), što potvrđuje da je BiH najmanje zadužena zemlja u regiji i Europi.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH participira s 54,76 posto, Republika Srpska sa 44,57 posto, Distrikt Brčko sa 0,21 posto i Institucije BiH s 0,46 posto.

Vanjski dug BiH iznosio je oko 8,36 milijardi KM i smanjen je za 51,06 milijuna KM u odnosu na 30.6.2015. godine.

U ukupnom stanju vanjske zaduženosti 30. lipnja ove godine, po osnovu novih kredita 52,14 posto se odnosi na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, a od ukupno povučenih sredstava u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine, 66,89 posto se odnosi na infrastrukturne projekte.

U razdoblju 1.1.- 30.6.2016. godine, dospjele obveze po vanjskom državnom dugu servisirane su redovno, u ukupnom iznosu 332,31 milijuna KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 273,16 milijuna KM ili 82,2 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,15 milijuna KM ili 17,8 posto.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 30.6.2016. godine iznosila je oko 3,56 milijardi KM i povećana je za 0,89 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH sudjeluje s 36,98 posto, Republika Srpska sa 62,90 posto, te Brčko Distrikt sa 0,12 posto.