Na službenoj stranici Općine Novi Travnik objavljen je poziv na Javnu raspravu o eksploataciji kamena u Šenkovićima.

Radi se o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu Stajišta – Šenkovići poduzeću “SPR” d.o.o. Travnik.Javna rasprava se održava 31. siječnja u sali Općine s početkom u 10 sati.