Tri firme iz BiH radit će sa Volkswagenom

0
1519

Da se i u Bosni i Hercegovini može poslovati na njemački način pokazuje pozitivan primjer automobilske industrije koja svaki dan pravi sve bolje rezultate.

Da je to zaista tako potvrđuje i Almin Mališević, direktor Sektora za industriju i usluge i sekretar Grupacije automobilske industrije u razgovoru za poslovni portal Akta.ba. Kaže da se krenulo u pravcu objedinjavanja i stavljanja u funkciju raspoloživih kapaciteta u automobilskoj industriji.

TRADICIONALNE VEZE BIH I VOLKSWAGENA

S obzirom na tradicionalne veze BiH i Volkswagena, prvi konkretni rezultati su napravljeni upravo sa Volkswagenom, ali je cilj da se bh. automobilska industrija poveže i sa drugim proizvođačima automobila. Privredna komora je svoje kapacitete stavila na raspolaganje timu koji je zadužen za realizaciju projekta na čelu sa predstavnikom Vlade SR Njemačke dr. Jungom i ispred BiH Tvrtkovićem ekspetrom iz oblasti automobilske industrije. U proteklom periodu posjećeno je 30-tak fabrika u BiH s ciljem sagledavanja stanja i proizvodnih mogućnosti“, kaže Mališević, pojašnavajući kako je u prvoj fazi posjećeno 10-tak firmi a poslije još oko 20.

Kako kaže, među prvih deset, izdvojilo se šest kompanija koje su ušle u prvu fazu projekta i do sada su tri kompanije dobile konkretne poslove. Ugovore su potpisale kompanije Bekto Precisa d.o.o., Saraj Komerc d.o.o. i Strojal d.o.o. i rade na njihovoj realizaciji. Kompanija Pobjeda d.d. je u fazi izrade ponuda i očekuju dobijanje posla. Plamingo d.o.o. je u fazi uvođenja potrebnog standarda ISO TS i nakon toga će ući u dobavljački lanac VW, TMD Group d.o.o. je u fazi razgovora sa VW o proizvodima koje TMD može raditi poslije čega će se raditi na modalitetima dobijanja poslova.

Veliki i značajan iskorak je napravljen, ali kako ističe još slijedi puno posla i mogućnosti.

BiH je veoma interesantna zemlja kada je u pitanju proizvodnja automobilskih dijelova i uz podršku svih nivoa vlasti u BiH, mi smo uvjereni da će u narednih nekoliko godina značajan broj firmi biti uključen u automobilsku industriju. Ima najava i stranih investitora da zajednički sa domaćim otvore fabrike za proizvodnju auto dijelova, a što će sigurno pozitivno uticati na razvoj ove grane u BiH.”

Kako je automobilska industrija među najrazvijenijim u svijetu, kompanije koje žele da se bave ovom vrstom proizvodnje moraju imati organizovane i pouzdane procese koji pogreške smanjuju na minimum. Neophodno je imati kvalitetan kadar, opremu, a također je neopnono imati implementirane potrebne standarde, kao što su ISO TS standard koji je razvila Međunarodna automobilska organizacija.

Kada imate pobrojano i kada prođete kontrole koje organizuju proizvođači automobila i dobijete pozitivnu ocjenu, Mališević kaže tek onda možete imati direktan pristup poslovima koje nude proizvođači automobila.

U BiH ima nekoliko kompanija koje rade za velike svjetske proizvođače automobila pa tako i za Volkswagen. Samo neki od njih su Prevent BH, Mann+Hummel, Pobjeda, Volkswagen Sarajevo, Veritas, Cimos i drugi. Međutim, potencijal je puno veći i širenjem mreže kompanija proizvođača autodijelova u BiH, sigurno će pozitivno uticati na razvoj ekonomije BiH.

RAZVOJ AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE

Naša je obaveza mladima pokušati osigurati radna mjesta i sigurnost u egzistencijalnom smislu, a jedan od načina da to postignemo je i razvoj automobilske industrije“, zaključuje Mališević.

Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH kaže kako će Komora zajedno sa privrednicima i nadležnim institucijama i dalje raditi na jačanju privrede, ali isto tako i država mora shvatiti da jedino realni sektor može značajno uticati da se poboljša ekonomska slika BiH. Dodaje, kako se u u tom cilju trebaju obezbijediti uslove poslovanja i administrativni aparat kakvog imaju zemlje EU.

Važnost ove industrijske grane prepoznala je i Privredna komora FBiH koja je proteklih dana izabrala i rukovodstvo Grupacije automobilske industrije koje je formirano pri Privrednoj komori FBiH krajem mjeseca jula 2016. godine.

Mališević, kaže kako će Grupacija automobilske industrije raditi na jačanju saradnje sa obrazovnim ustavovama, institutima,fakultetima, srednjim školama i drugim institucijama.

Važno je budućim radnicima obezbijediti što više praktične nastave u fabrikama a vlasnicima fabrika kadar koji može nositi proizvodnju u narednom periodu. Jedan od ciljeva je i povezivanje domaćih kompanija koje već rade u automobilskoj industriji ali i onih koje planiraju da se bave ovom djelatnošću“, kaže Mališević, pojašnjavajući kako je razmjena iskustava, posebno bitna kada su u pitanju nove tehnologije, razvoj i projektovanje, kontrola i dr.

“Imajući u vidu povoljan geografski položaj BiH, dosadašnju vezu BiH sa automobilskom industrijom, te ukoliko se obezbijedi institucionalna podrška od strane države, rezultati bi mogli biti vidljivi u narednih godinu do dvije dana a nakon pet do šest godina možemo očekivati intezivniji razvoj i znatno veći broj kompanija koje se bave auto industrijom.”

Također, navodi kako je važno raditi na proizvodima većeg stepena finalizacije, proizvodnji gotovog sklopa ili podsklopa u čiju bi realizaciju bio uključen veći broj firmi iz auto industrije ali i firmi koje koje do sada nisu uspjele doći na nivo da apliciraju na poslove kod svejtskih proizvođača automobila.

U rad Grupacije uključene su i kompanije koje se bave razvojem i projektovanjem, što je isto tako veoma značajan potencijal u BiH s obzirom na kvalitet našeg inžinjerskog kadra.

Poznato je da će u narednih deset do petnaest godina veliki broj proizvedenih vozila biti na električni pogon , te kako bi bh. kompanije bile spremne odgovoriti i prilagoditi se promjenaama, neophodno je da su stalno involvirane u takve procese i da stalno prate razvoj novih materijala i tehnologija, gdje očekujemo veliku podršku i saradnju naučno-istraživačkih institucija“, kazao je Mališević.