Traži se oštriji režim: Za putovanje u EU trebat će 5 eura

0
1367

Građani trećih zemalja, među kojima su i države Zapadnog Balkana, plaćat će 5 eura za dozvolu putovanja u EU, a dozvola će važiti pet godina.

Toliko će koštati njihov upis u novu, objedinjenu, bazu podataka koja će u roku od par minuta, prije nego što se odluče na putovanje, obavijestiti ih da li im je putovanje odobreno ili ne, ovo je, između ostalog danas objavljeno u Evropskoj komisiji koja novim sistemom kontrole ulazaka i izlazaka iz EU želi pojačati bezbjednost svojih vanjskih granica i osigurati opstanak Šengena.

Sistem je već dobio ime: ETIAS, sistem za prikupljanje podataka i davanje dozvola za putovanje. Važio bi za sve putnike starije od 18 godina, a cilj je, dakle, postići punu kontrolu ko ulazi, koliko ostaje i kada izlazi sa prostora EU.

“Putnici iz trećih zemalja mogu dozvolu boravka da traže od kuće, putem interneta. Bit će jeftina, 5 eura, a trajat će pet godina. Bit će to jednostavno, brzo, jeftino i efikasno. Vjerujemo da će za 95 posto onih koji apliciraju to biti posao od tek par minuta prije nego što dobiju zeleno svjetlo da putuju u EU. Sistem će biti uvezan sa ostalim, već postojećim sistemima”, objašnjava potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans.

Riječ je o mjeri koju su u Komisiji dugo najavljivali, svjesni da kontrola vanjskih granica Unije niti je objedinjena, niti potpuna.

Žele na ovaj način da osnaže bezbjednost država članica i time oduzmu argumente onima koji već zakidaju slobodu kretanja uvođenjem tzv. privremenih kontrola nacionalne granice unutar Šengena.

Inače mjere privremene kontrole, gdje su već na snazi, dobile su dozvolu produženja, sve u cilju da se Briselu da vremena za uspostavu takvog mehanizma koji će ih, kada bude uveden, učiniti nepotrebnim.

“Znat ćemo tako mnogo više o građanima zemalja koje uživaju bezvizni režim sa EU, bez usporavanja njihovih putovanja na prostor Šengena. Želimo da znamo dva ključna elementa: prvo, da li su potencijalna opasnost za bezbjednost, što znači, da li su u Europolu označeni za terorizam i drugo, da li postoji opasnost od nelegalne migracije, da li su, na primjer, u prošlosti prekršili dozvoljeni period boravka. Novi sistem će provjeriti sve dostupne podatke i to veoma brzo”, kaže evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Dimitris Avramopoulos.

Nova pravila ulaska u EU će stupiti na snagu kada ih odobre Evropsko vijeće i parlament, a kada je riječ o tehničkim pretpostavkama, obećano je da će, kada se, dobije zeleno svjetlo, period uspostavljanja biti što je moguće kraći.

Cijena uspostavljanja novog sistema će biti oko 210 miliona eura, dok bi održavanje, koje se procjenjuje na 85 miliona godišnje, trebale u potpunosti pokriti uplate onih koji putuju na prostor EU.