Sukladno Izbornom zakonu i Pravilniku o medijskom predstavljanju političkih subjekata, neovisni portal Novitravnik.ba će omogućiti plaćeno političko oglašavanje političkim subjektima za Lokalne izbore 2016.

PRAVILNIK

  1.  Reklamiranje je omogućeno do 30.09.2016. godine
  2. Reklamni materijali šalju se na mail info@novitravnik.ba
  3. Naknade za usluge oglašavanja politički su subjekti obvezni platiti unaprijed, prema Cjeniku političkog oglašavanja (u prilogu), jer u protivnom isti neće biti emitirani.

 

CJENIK

  1. Reklamiranje političke stranke (banner na portalu) ……300.00 KM
  2. Reklamiranje kandidata za Općinsko vijeće (banner)…..150.00 KM