PROGRAM sufinansiranja zaposljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja u 2017

0
2267

Služba za zapošljavanje SBK/KSB
Travnik

Temeljem članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna («Službene novine KSB/SBK, broj: 2/02, 2/04, 16/04, 15/12, 12/15, 7/16 i 13/16») i članka14. Statuta Službe za zapošljavanje broj: 5/02, 3/05, 9/13, 14,15 i 3/17 Kantona Središnja Bosna, te članka 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, direktor uz suglasnost zamjenika ravnatelja, Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje u sufinanciranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja u 2017.godini

I

Sukladno mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe ova Služba objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poslodavcima kojima omogućuje zapošljavanje radnika i to u iznosu od 600,00 KM VSS/VŠ na period od dvanaest (12) mjeseci i 600 KM za KV/SSS na period od šest (6) mjeseci za svakog kandidata pojedinačno. Prijave poslodavaca koji ne budu ispunjavali uvjete iz Programa sufinanciranja djece poginulih branitelja neće biti uzete u razmatranje.

Program sufinanciranja djece poginulih branitelja objavljen na web stranici Službe za zapošoljavanje KSB/SBK www.szzksbsbk.com.ba.

II

Podnošenje prijava za sufinanciranje će se vršiti putem općinskih ispostava Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna i u istim se mogu dobiti sve informacije o potrebnim dokazima kao i obrazci za prijavljivanje.

III

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve pravne osobe i pojedinci navedeni u mjerama programa, koji žive i obavljaju svoju djelatnost na području Kantona Središnja Bosna.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Javnog poziva (u razmatranje će bit uzeti svi ugovori o radu potpisani od dana raspisivanja Javnog poziva 17.6.2017.godine).

Početak realizacije ugovora sa poslodavcima: 50 (pedeset) dana od dana raspisivanja Javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V

Vrednovanje prijava obavljat će se na temelju Kriterija za vrednovanje programa za poticaj  zapošljavanja za 2017. godinu, koji su sastavni dio Programa sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja.

VI

Sa svim korisnicima sredstava ova Služba će sklopiti ugovor u kome će biti definirana prava i obveze korisnika po ovom programu.

VII

Ukoliko u planiranom roku ne bude ispunjena kvota, realizacija programa se produžava do ispunjenja planirane kvote.

VIII

Program sufinanciranja zapošljavavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i Javni poziv objavljen na  web stranici www.szzksbsbk.com.ba. na linku ispod.

 

Broj: 04-49-797/17

Travnik, 15.6.2017.godine

 

zamjenik ravnatelja                  direktor

Marinko Krajina dipl.ing. Željko Lončar, dipl.oec

 

 

 

Linkovi za preuzimanje dokumenata i obrazaca:

 

– Program sufinanciranja zapošljavanje djece sehida i poginulih boraca

– Prijava-Obrazac za sufinanciranje