U Facebook grupi pod nazivom “MAHALE FOJNICE” objavljene su fotografije predivnog Prokoškog jezera pod snijegom.

Kako je uz fotografije napisao autor istih, Namik Mesak, da je u pitanju neki januarski petak bilo bi prihvatljivo, ovako Prokoško jezero u blizini Fojnice više liči na neko jezero na sjeveru Švedske.

123