Poslušajte pjesmu “Kovačići selo moje”

0
5323

Perica Strukar poznatiji kao Viteška lola otpjevao je pjesmu o novotravničkom selu Kovačići.

Pjesma nosi naziv “Kovačići selo moje”: