Prema podacima koje je Ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata dostavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, do 30. rujna ove godine zaprimio je 1226 potvrda na obrascu FMB2 za korisnike braniteljskih mirovina, navodi se u informaciju o provedbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2016. koju je usvojila Vlada FBiH.

Presude Ustavnog suda

Od ukupnog broja zaprimljenih potvrda FMB2, kojima se ukidaju mirovine, Federalni zavod MIO postupio je u 1038 predmeta, a za 188 dostavljenih potvrda FMB2, nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH kojima je utvrđeno je da članak 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u dijelu koji glasi: “ili su izdana u upravnom postupku samo na osnovi izjava svjedoka, potvrde braniteljske udruge ili na osnovi medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim plaćama”, nije u suglasnosti s Ustavom FBiH i presuda kojom je utvrđeno je da članak 5. st. 2. u dijelu koji glasi: “Pisanim dokaznim sredstvom u smislu ovog zakona ne smatra se izjava stranke i drugih osoba bez obzira na to u kojem je obliku priopćena” i članak 7. st. 2. i 3. u dijelu koji glasi: “i samo riješiti upravnu stvar bez pozivanja korisnika prava po bilo kojoj osnovi” Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, nisu u suglasnosti s Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, još uvijek nije postupljeno iz razloga provođenja postupka provedbe istih od ovog Ministarstva.