Malo šale i smijeha nikad nije na odmet. Donosimo Vam jednu pjesmu posvećenu Bučićima.

Pjesma za sve BUČIĆANE

Kod nas svi imaju para, a nitko posla

Bučići su popili alkohola koliko nije Srednja Bosna

Borbena ekipa Šigo, Nurko i Mićo, ne bi vjerovao kad bih ti pričo.

Imamo najjači turnir UEFA nas gura. Najbolji ljudi, najboljih frizura.

Bučići su metropola kojoj ravih nema, najbolji ljudi sa puno lijepih žena.

Pozdrav za sve Bučićane.