Ove godine započinje gradnja dodatnih 84km autoceste A1

0
1341

AUTOCESTE FEDERACIJE BIH

Prema očekivanju Autocesta FBiH, za nešto više od tri godine mogli bismo koristiti dvije trećine autoceste A1, dok već sad promet na postojećim dionicama u ljetnom razdoblju iznosi više od milijun vozila na mjesec.

Kad je riječ o novim kilometrima autoceste do 2018. godine, iz JP Autoceste FBiH kažu kako bi u funkciji trebalo biti 40-tak kilometara, desetak na dionici Svilaj – Odžak, 12 u zeničkom području, te 18 kilometara na jugu.

Prema planu poduzeća, ove godine započinje gradnja dodatnih 84 kilometra autoceste A1, dok je cilj za naredne 4 godine završiti dvije trećine autoceste i to kroz najteže prohodne predjele Bosne i Hercegovine.

“Plan je da do 2020. bude izgrađen gotovo cijeli koridor Vc kroz FBiH, izuzev dionica Tarčin – Konjic i Mostar sjever – Mostar jug, u dužini od oko 30 kilometara, za koje radimo na iznalaženju sredstava i modela financiranja”, rečeno je iz Autocesta FBiH. Kako je objašnjeno, sve ovisi o financijskoj konstrukciji. Na dionici Tarčin – Konjic završen je glavni projekt i u tijeku je eksproprijacija zemljišta. Ova dionica je izrazito skupa i košta 450 milijuna eura bez PDV-a, zbog čega trenutačno nije prioritet.

U nove dionice autoceste A1 bit će investirano 900 milijuna eura, odnosno negdje oko 1,8 milijardi KM. Izgradnja dionica najvećim se dijelom financira iz međunarodnih kreditnih sredstava, dok se eksproprijacija i projektiranje financiraju iz vlastitih sredstava. Dionica Konjic – Mostar sjever je izrazito zahtjevna i nema mogućnosti da se financira klasičnim zaduživanjem kod međunarodnih financijskih institucija.

“U fazi smo aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta tako što smo okončali izvođenje geotehničkih istražnih radova, a završavamo i studijsku dokumentaciju. Uz pomoć resornog ministarstva i Vlade FBiH radimo na intenzivnijem iznalaženju novih modela financiranja i partnera kako bismo ubrzali proces gradnje”, zaključeno je iz Autocesta FBiH.