Omladinska banka Novi Travnik – Poziv za društvene projekte mladih

0
2004

Ako imaš ideju kako poboljšati život u svojoj zajednici i to želiš da radiš na teritoriji općine Novi Travnik, prijavi projekat do 10. maja/svibnja 2018. godine do 23:59h OVDJE

Raspoloživi fond Omladinske banke Novi Travnik u 2018. godini iznosi 14.850 KM, a obezbijedili su ga Općina Novi Travnik (60%) i Fondacija Mozaik (40%).

Svi projekti koji, prema procjeni Odbora Omladinske banke Novi Travnik zadovolje sve kriterije imaće priliku da za njih glasa zajednica i na taj način im obezbijedi finansiranje.

Zajednica bira pobjednike i glasa za projekte od 22. do 28. maja/svibnja 2018. godine (do 23:59h)

Pobjednici su oni projekti sa najvećim brojem glasova (u okviru raspoloživog fonda). Minimalan broj glasova koji jedan projekat mora da ima kako bi bio finansiran je 50.

Projekat možeš prijaviti ako:

1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica i svi imate između 17 i 35 godina

2) Svi se registrujete u LONAC – online zajednicu na www.lonac.pro

3) Želite da provedete projekat na teritoriji općine Novi Travnik

4) Od Omladinske banke vam treba od 500 KM do 1.500 KM

5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa (npr. ako od Omladinske banke tražite 1.000 KM, minimalni doprinos mora biti 500 KM, a maksimalni 2.000 KM)

6) Projekat ćete provesti u periodu od 5. juni/lipanj do 15. septembar/rujan 2018. godine

Pored toga, vaš projekat treba da:

7) Koristi zajednici u kojoj se provodi

8) Okuplja volontere i volonterke

9) Ima neku dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost i sl.

10) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa traženim budžetom i ljudskim resursima

11) Budžet projekta je realan, detaljan i odgovara opisu projekta

Omladinska banka neće podržati vaš projekat:

• Ako ga provodi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija

• Ako poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

• Ako su u budžetu planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat

• Ako mu je isključiva svrha nabavka opreme (foto aparati, računari, laptopi, kopiri i sl.). Ukoliko je kupovina opreme neophodna za uspješnu implementaciju projekta, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta. Vlasništvo i upravljanje opremom nakon provedenog projekta će biti regulisano novim ugovorom

• Ako ima troškove koji ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna

• Ako ima troškove iznajmljivanja opreme od fizičkih lica

Važna napomena: Ukoliko projekat pobjedi u kampanji, bićete u obavezi dostaviti potvrde koje dokazuju doprinos zajednice.

Više o rezultatima Omladinske banke Novi Travnik i o tome ko su članovi i članice Odbora možeš pogledati ovdje.