Novotravnički planinari se pripremaju za uspon na Mont Blanc

0
5949

Članovi Planinarskog društva KUK Novi Travnik su 15. lipnja u sklopu priprema za uspon na Mont Blanc, ispenjali sve vrhove mitske planine Vranice iznad 2000 m n/v.

Početak uspona je bio kod table N. Travnika sa Sebešića, pa preko Busovačkih staja i Travničkih vrata do vrha Treskavica kao prvog vrha. Potom su slijedili usponi na vrhove Ločiku, Krstac, Strašno brdo, Srednje brdo, Dvicu, Nadkrstac, Devetaci, Rosinj i na kraju Bijelu gromilicu.

Ukupno se ispenjalo oko 1850 m uspona uz pređenih 28 km.