Novotravničani raspravljali o izgradnji hidrocentrale

0
1628

U zgradi Općine Novi Travnik danas se održala Javna rasprava o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije firmi Hidro-el d.o.o. za izgradnju mini hidroelektrane na lokalitetu Jaglenički potok.

U raspravi je sudjelovao vrlo mali broj građana. Sportsko ribolovno društvo Novi Travnik izrazilo je zabrinutost zbog lošeg utjecaja na biljni i životinjski svijet koji bi mogla proizvesti nova mini hidroelektrana.

Investitori su poručili kako stanovništvo u mjestima gdje se grade mini hidroelektrane nije ugroženo, kao ni riblji fond u dijelu između vodozahvata i centrale. Uz zapošljavanje domaće radne snage, male hidroelektrane ne zagađuju okoliš, ne utječu na vodotok, niti na biljni i životinjski svijet, dodali su.

Predstavnici mjesnih zajednica smatraju da je najvažnije da se ne naruši sama kvaliteta vode koja je ionako loša zbog nepostojanja kanalizacije u okolnim selima, te zbog pojave više divljih deponija u ovom području.

Nakon današnje javne rasprave zahtjev za davanje prethodne  suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije firmi Hidro-el d.o.o. za izgradnju mini hidroelektrane ide u daljnju proceduru.