Niže cijene lijekova u apotekama u BiH od početka svibnja(maja)

0
1371

U apotekama širom BiH od 1.svibnja su dostupni lijekovi po novim, odnosno nižim cijenama.

Odlučeno je to novim Pravilnikom za maksimalne veleprodajne cijene lijekova u BiH, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu BiH, 21. siječnja 2017. godine.

Za Radiosarajevo.ba  je to potvrdila pomoćnica direktora za Sektor za lijekove u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Biljana Tubić te istaknula da niže cijene bh. građanima donose uštede.

“Građani će do određenih lijekova dolaziti po nižim cijenama nego do sada. Fondovi zdravstvenih osiguranja će imati priliku da zbog nižih cijene osiguraju veće količine lijekova svojim osiguranicima”, kazala je Tubić.

Tubić, pak, ističe kako cijene lijekova neće biti povoljnije u svim oblastima.

“Obradom podataka primijetili smo da neće pojeftiniti cijene svih lijekova. Međutim, veliki procenat lijekova za tretman kardiovaskularnih oboljenja imat će niže cijene nego do sada. Ako u ovo uključimo i činjenicu da su lijekovi za tretman kardiovaskularnih oboljenja najprodavanija grupa, zaključak se sam nameće”, istaknula je Biljana Tubić, pomoćnica direktora za Sektor za lijekove u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

lijekovijeftinijiPDP

Na zvaničnoj stranici PDP-a, krajem 2016. godine objavljen je primjer nekih lijekova koji se od prije nekoliko dana mogu kupiti po drukčijim cijenama.
Prema Pravilniku o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, kontrolu oblikovanja cijena lijekova vrši Agencija, a kontrolu i nadzor nad primjenom Pravilnika, te kontrolu i nadzor nad obveznom primjenom cijena vrši farmaceutski inspektor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH