NFS BIH : Brazil, meni ne treba Brazil!

0
1473

EKSKLUZIVNO OTKIVAMO KRIMINAL U FS BiH.

elvedin-begic-690x480

Novi.ba i dalje nastavlja objavljivati dokumenta, u posjed kojih je došao, o Fudbalskom savezu BiH. I danas ćemo se baviti krivičnom prijavom protiv predsjednika FS BiH Elvedina Begića, generalnog sekretara Jasmina Bakovića, te podpredsjednika Darke Ljubojevića i Ivana Beusa, koja je proslijeđena Tužilaštvu BiH.

Suština prijave, kada je u pitanju putovanje i boravak u Brazilu, odnosi se na nekoliko djela koja su uradili vodeći ljudi Saveza, a za koja nisu ovlašteni Statutom niti bilo kojom odlukom IO.

Savez je, podsjećamo, oštećen za značajna finansijska sredstva i to po više osnova:

a)    Putovanje i boravak u Brazilu cca 30 osoba za koje nijedno nadležno tijelo nije dalo saglasnost.
b)    Plaćanje puno viših cijena Centrotoursu od konkurentskih kako za pojedine aranžamne tako i za avionske karte od kojih su neke plaćene i po nekoliko puta više od tržišnih cijena.
c)    Korištenje usluga Centrotoursa bez konkurentskih ponuda uz stalno obrazloženje da je to partnerska agencija iako IO nije donio takvu odluku.

Komitet za hitnost je 20. maja 2014. 2014. donio odluku i utvrdio spisak od 50 osoba iz FS BiH koje će boraviti u kampu tokom trajanja SP-a u Brazilu: 24 igrača, 14 članova stručnog štaba, tri člana delegacije, osam administracije i predstavnik Adidasa, uz ovlaštenje predsjedniku i generalnom sekretaru da mogu izvršiti određene izmjene i dopune ovoga spiska.

Drugom odlukom su odobrena entitetskim savezima tri putovanja na račun FS BiH, od čega su sva i iskorištena. Isto tako, IO FS BiH je na sjednici 6. februara 2014. utvrdio spisak i način putovanja za Brazil i svaku eventualnu izmjenu ili dopunu tog spiska mogao je utvrditi i dozvoliti samo IO. Međutim, mimo ovih odluka u Brazil je putovao određeni broj lica na račun Saveza koje je odredio lično i neovlašteno predsjednik Begić, čime je oštetio krovnu kuću bh. fudbala za značajna sredstva. Tačan iznos tih sredstava može biti utvrđen pregledom faktura Centrotoursa, a koje se odnose na te osobe. Putovanje i boravak ovih lica u Brazilu koštalo je Savez minimalno 300.000 KM. Inače, ukupni troškovi boravka u Brazilu prekoračeni su za više od 800.000 KM od planiranog.

Vrhunac zloupotrebe je pokušaj prikrivanja troškova putovanja lica koja nije odobrio Io retroaktivnim pravljenjem odluke kojom se pokriva odluka za ova lica. Navedena odluka je napravljena naknadno, a donijelo je tijelo koje po Statutu i ne postoji. Zbog svega toga, to predstavlja klasično prekoračenje ovlaštenja i kao dokaz svega ovoga je da ni u jednom planu troškova nije  bilo ove stavke kao planirane.

Čak i kad bi ovu odluku prihvatili, a ne možemo jer niej verifikovana na sjednici IO i donijelo je nelegalno i nepostojeće tijelo, ona je u preambuli protivstatutarna jer se poziva na članove 41. i 48. Statuta koji govore o ovlaštenjima predsjednika i generalnog sekretara gdje niti jednom nije spomenuto da imaju ovlaštenje donositi ovakve odluke. To sve navodi na nezakonito i neovlašteno trošenje novca Saveza.

Ovo predstavlja samo mali dio bezakonja i kriminala u Savezu, a ključna stvar su ulazne fakture i cijene koje su sve i po nekoliko puta veće od tržišnih. Konačno, kao dokaz ove zloupotrebe jeste i „plan troškova priprema i boravka u Brazilu 2014.“ jeste stavka 11. gdje se vidi da je predviđen i odobren trošak samo za članove IO i Odbora za posredovanje, tj. da nigdje nema članova organa i tijela FS BiH koje tretira ova nezakonita odluka.

Novi.ba će i narednih dana nastaviti s praksom objavljivanja tekstova o kriminalu u FS BiH.