Monografija: Novi Travnik između utopije i nostalgije

0
1271

Nakon terenskih istraživanja te temeljite obrade, analize i interpretacije prikupljenih podataka, iz tiska je izašla etnološka monografija „Novi Travnik između utopije i nostalgije“…

Urednici monografije su Mario Katić i Velimir Bugarin. U istraživanju su sudjelovali tada studenti etnologije i kulturne antropologije Sveučilišta u Zadru pod mentorskim vodstvom Marija Katića te etnologa i člana istraživane zajednice Velimira Bugarina. Etnološka terenska istraživanja Hrvata Novoga Travnika fokusirala su se na recentnu prošlost grada, društveno-kulturno stanje te životnu svakodnevicu mladih Novoga Travnika.

Istraživanje Hrvata Novog Travnika započelo je s idejom izrade prve urbane etnografije Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Međutim, pored Hrvata, u istraživanje su uključeni i pripadnici bošnjačke i srpske zajednice u Novom Travniku. Kroz poglavlja monografije daje se prikaz i problematizira se s jedne strane stvaranje i razvoj grada, a s druge strane svakodnevni život stanovništva s naglaskom na hrvatski dio stanovništva. Fokus monografije usmjeren je na dva segmenta novije prošlosti grada: 1. rat u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.) te njegov utjecaj na grad i životnu svakodnevnicu stanovništva, 2. životna svakodnevica mladih, poručili su autori.

Rat je iz temelja promijenio grad, njegove vizure, kulturu, svakodnevne prakse. Grad je podijeljen na dva dijela hrvatski i bošnjački, dok je srpsko stanovništvo velikom većinom odselilo. U fokusu istraživanja bila je upravo nova vizura grada koja je sadašnja činjenica i ima nepovratan utjecaj na današnji život stanovništva, naročito mlađe populacije Hrvata, njihovu percepciju vlastitog identiteta, ali i budućnosti u gradu kao što je Novi Travnik. Upravo je iz tog razloga, uz ratnu svakodnevnicu, drugi ključni fokus monografije je na životu mladih Novoga Travnika. Problematika mladih promatra se kroz njihove samorefleksije o gradu i mladima u gradu. Iako je ovdje riječ o monografiji jednog grada, u jednom specifičnom prostornom i vremenskom kontekstu, kroz monografiju se provlače i iščitavaju puno širi procesi koji se događaju u suvremenoj Bosni i Hercegovini, a koji su osobito značajni u razmatranju urbane kulture i društvenog položaja osobito mlađe populacije svih triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.