U sklopu projekta „Bolji parlamenti, jača demokratija“, u petak, 23. decembra  organizovana je još jedna posjeta Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ovoga puta mladi iz Novog Travnika i Zenice postavljali su pitanja, posebnu pažnju privuklo je jedno upućeno parlamentarcima, a glasilo je „Šta Vama predstavlja naš dolazak u parlament, koliko Vam znači“? Odgovore su dobili, a nadamo se da su istima bili i zadovoljni.

Kroz uticaj na parlamentarne procese koji se tiču specifičnih pitanja mladih, ovaj projekat svojim postojanjem u velikoj mjeri doprinosi transparentnosti i odgovornosti državnog i entitetskih parlamenata, kako je i zamišljeno u Institutu Perpetuum mobile. Ovu posjetu obilježilo je 48 omladinaca koji će u svoje gradove ponijeti nova znanja i iskustva.

Ovaj projekat podržava Ambasada Holandije u Sarajevu kroz MATRA program.

„Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.” Ispisujemo i dalje ovu pozitivnu priču sa mladima, “Bolji parlamenti – jača demokratija”!