Milićević: Za sanaciju zdravstvenih ustanova u proračunu planirano 9 milijuna KM

0
1089

Federalna Vlada uspjela je uvažiti zaključke i zahtjeve Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i predložiti delegatima da danas usvoje iznos proračuna FBiH za 2017. godinu od 2.747.628.075 KM – kazala je dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Milićević na današnjem izvanrednom zajedanju Doma naroda.

Dakle, sastavni dio proračuna postali su amandmani koje je Vlada utvrdila na hitnoj sjednici.

– Na osnovu toga povećan je iznos na ekonomskom kodu, a to su tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, kantoni i općine za dva milijuna KM te iznosi 12 milijuna KM – navela je Milićević.

Također planiran je novi ekonomski kod – transfer drugim razinama vlasti i fondovima za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH u iznosu od devet milijuna KM.

– Shodno utvrđenim prioritetima i potrebom da se osiguraju sredstva na ekonomskim kodovima predviđenim amandmanima i vodeći računa o principu uravnoteženosti proračuna Vlada FBiH je odlučila umanjiti ekonomski kod – ugovorene i druge usluge, kamate zatezne na sudska rješenja i troškove spora za 1,7 milijuna KM odnosno s 10 milijuna KM na 8,3 milijuna KM, te brisati ekonomske kodove – kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima vezani za Japanski grant u iznosu od 6 milijuna KM  i ostala domaća pozajmljivanja – Trajni revolving fond u iznosu od 3,3 milijuna KM – rekla je Milićević.

Govoreći o navedenim umanjivanjima to jest restruktuiranju sredstava na druge pozicije ministrica je izvijestila da nije zanemarena potreba praćenja i tretiranja gospodarskih subjekata, jer se iznašla mogućnost da budu podržani preko Revolving fondova i međunarodnih financijskih institucija.

Iznos federalnog proračuna za 2017. godinu od 2.747.628.075 KM je za 148,8 milijuna KM ili šest posto više u odnosu na ovogodišnji.