Medicinske sestre i tehničari općeg ili pedijatrijskog smjera, pored diplome koju prilažu, potrebno je da imaju dokaz o položenom stručnom ispitu i bh državljanstvo, kako bi učestvovali u projektu zapošljavanja medicinskog osoblja u Njemačkoj.

Za ovaj način zapošljavanja medicinskih radnika postoji veliki interes, a koordinator projekta podsjeća da su listopadski intervjui sa Federalnom saveznom službom za posredovanje iz SR Njemačke – ZAV o prijemu u projekt, od 26. listopad 2020. godine te da je javni poziv otvoren tokom cijele godine i dostupan je na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Točni termini intevjua, koji će se ove godine po prvi put održati online, zbog pandemije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, će biti objavljeni do 15.10.2020. godine.

Također, važan podsjetnik za zainteresirane je da je na web stranici ove državne agencije, moguće naći sve osnovne podatke o projektu sa potrebnim obrascima, te da ne moraju poznavati njemački jezik da bi učestvovali u projetu posredovanja za zapošljavanje.

Projekt Triple Win kojeg implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ, u Bosni i Hercegovini već duži niz godina najsigurniji je vid posredovanja za rad medicinskog osoblja u Njemačkoj, obzirom da je utemeljen na Sporazumu Agencije za rad i zapošljavanju BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Inače, projektom Triple Win se ne posreduje drugim zanimanjima, osim medicinskim sestrama i tehničarima općeg ili pedijatrijskog smjera.

Važno je napomenuti da se dokumentacija dostavlja isključivo poštom i to Agenciji za rad i zapošljavanje BiH (Đoke Mazalića 3, Sarajevo) te da je rok za slanje za listopadske intervjue sa poslodavcima, srijeda 30. rujan 2020. godine.

Prijave koje stignu do petka, 02.10.2020. godine će također biti uvažene.