”Iz Hrvatske će se u BiH vratiti 350 obitelji, iz Srbije 150, a iz Crne Gore 90. Ostatak obitelji (do 1.868) točnije 835 obitelji vraća se u prijeratno mjesto boravka, a bili su interno raseljeni u BiH”, rekla je za agenciju Fena  ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac.

On je navela da je dosada završena gradnja 31 kuće po sustavu ključ u ruke, a 20 obitelji opredijelilo se za dobijanje građevinskog materijala.

Inače, u BiH provodi se državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje (RSP), kojim je planirano da krov nad glavom dobije 5.400 obitelji ili 14.000 osoba.

Odobren 41 milijun

”Započela je i gradnja prve zgrade na Ilidži, a veoma brzo radovi bi trebali početi i u Banja Luci”, aže Borovac.

Na javne pozive koje su u okviru RSP-a raspisala resorna entitetska i državno ministarstvo, prijavilo se 25.850 obitelji, od kojih oko 16.000 interno raseljenih (9.500 za povratak i 6.500 za lokalnu integraciju), oko 8.000 obitelji za povratak u BiH iz zemalja regije (4.600 iz Hrvatske, 3.420 iz Srbije i 90 iz Crne Gore), te 1.500 izbjeglih obitelji iz R Hrvatske za lokalnu integraciju u BiH).

”Ukupna sredstva predviđena za BiH su 101 milijun eura, a dosada nam je odobren 41 milijun eura za četiri potprojekta putem kojih će biti rekonstruirano ili nanovo izgrađeno 1.868 stambenih jedinica. Od toga će biti 1.430 obiteljskih kuća i 438 stanova u 19 zgrada u 72 općine na teritoriji BiH”, istaknula je Borovac.

Putem ovih potprojekata bit će lokalno integrirane 533 obitelji, od čega 363 u RS-u i 170 u FBiH.

Uvjet donatora najranjivije katergorije 

Govoreći o izboru korisnika naglašava da je uvjet donatora bio da se biraju najranjivije kategorije, socijalno ugroženi, stariji i bolesni, a nacionalna struktura je takva da je zastupljena po jedna trećina svakog konstitutivnog naroda.

”Izbor korisnika za navedena četiri potprojekta je gotovo završen. Ostalo je da se nakon prekogranične provjere korisnika u Hrvatskoj izabere 250 najranjivijih obitelji koje su iskazale želju za povratkom u BiH. Liste korisnika su objavljene, a žalbeni postupak je u tijeku”, dodala je Borovac.

U razgovoru za Fenu ministrica za ljudska prava i izbjeglice poručila je da je Ministarstvo sa Srbijom potpisalo Memorandum o prekograničnoj verifikaciji 3.296 obitelji koje se žele vratiti u BiH “kako bi na osnovu toga mogli podnijeti zahtjev donatorima i CEB banci za novi potprojekt”.

RSP-om su predviđena stambena rješenja za gotovo 27.000 domaćinstava, odnosno oko 74.000 izbjeglih i raseljenih osoba u BiH, Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori.

BiH je prva od četiri zemlje regiona koja je potpisala Okvirni sporazum s Razvojnom bankom Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje.