Ismir Jusko: BiH će imati najsavremeniju digitalizaciju u regiji

0
1708

Ministar prometa i komunikacija BiH, Ismir Jusko, najavio je da će Bosna i Hercegovina konačno preći sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, dobiti 4G mrežu i početkom 2018. godine zauvijek ugasiti analogni signal.

Mi smo u rekordnom roku završili i spremili sve preduvjete za puštanje testnog signala. Testni signal je pušten prije tri mjeseca, pokazao se izuzetno dobro na terenu. Odmah, u međuvremenu smo počeli sa pripremanjem, sa administrativno tehničke strane, za raspisivanje međunarodnog tendera. Prošle sedmice na Vijeću ministara usvojena je zadnja tačka u kojoj smo tražili dodatna sredstva da bismo išli na DVB-T2, što je najmoderniji sistem digitalizacije, svakako smo zakasnili za onaj stari. Provođenjem tog sistema digitalizacije mi ćemo imati vjerovatno najsavremeniju digitalizaciju u regiji.

Čekamo sada da se dobiju zaključci sa VIjeća ministara, koji bi trebali doći već u toku ove sedmice Nakon toga raspisujemo međunarodni tender, nakon toga nabavka opreme i već do polovice ove godine, već od maja mjeseca pa do kraja godine ide instaliranje opreme širom BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija je u završnoj fazi kada je u pitanju politika sektora koja je preduslov da bi razvili 4G mrežu i nama je cilj da početkom 2018. godine zauvijek ugasimo analogni signal u BiH. Moramo biti iskreni i reći da sigurno idemo ispred svih rokova kada je u pitanju ovaj rad.
(Ismir Jusko, 10.02.2017.)

Vijeće ministara BiH je, na sjednici održanoj 23.05.2017.godine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa i ministra Ismira Juske, usvojilo Politiku sektora elektronskih komunikacija u BiH za period 2017-2021. godine i Akcioni plan za provođenje politike.

Ovim smo ispunili i obećanje dato na nedavnom sastanku sa direktorima telekom operatera u BiH. Konačnim usvajanjem Politike, telekom operaterima u BiH širom se otvaraju vrata za uvođenje 4G mreže. Sada je sve na njima.

( Ismir Jusko, 23.05.2017.)

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je 16.03.2017. godine raspisalo međunarodni tender za javnu nabavku digitalnih mikrotalasnih linkova javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini. Dakle, okončana je prva i započela druga faza digitalizacije, od ukupno tri.

Treća faza digitalizacije podrazumijeva ispitivanje pokrivenosti teritorije digitalnim signalom te nabavku potrebne opreme za digitalno pokrivanje i preostalih nepokrivenih dijelova teritorije BiH. Potencijalni ponuđači na tender se mogu javiti u narednih 40 dana, nakon čega će se vrednovati pristigle ponude i odabrati najbolji ponuđač. Posao, isporuke, montaže i puštanja u rad kompletne opreme trebao bi biti završen u prvim mjesecima 2018. godine.

(Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 16.03.2017.)

Jedna od obaveza Ministarstva komunikacija i prometa BiH bila je, da u saradnji sa RAK-om, izradi Prijedlog odluke o usvajanju minimalnih tehničkih uvjeta koje TV prijemnici moraju ispunjavati za prijem signala u DVB-T2 standardu, a rok za dostavljanje Prijedloga Odluke o tome (Vijeću ministara BiH, radi razmatranja i usvajanja) bio je 31.03.2017.godine.

Prema odgovoru koji je Istinomjer dobio od Ministarstva, dokument Minimalni tehnički uvjeti za prijemnike DVB-T2 (od strane RAK-a) je izrađen. Međutim, Odluka ministarstva je još uvijek u fazi pripreme, i dostavljanje iste Vijeću ministara je prolongirano.

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine je u suradnji sa svim većim proizvođačima i dilerima elektroničke opreme u Bosni i Hercegovini izradila dokument Minimalni tehnički uvjeti za prijemnike DVB-T2 u Bosni i Hercegovini, te isti dostavila Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Postupajući sukladno propisanoj proceduri, Ministarstvo je u fazi pripreme prijedloga Odluke o usvajanju minimalnih tehničkih uvjeta za prijemnike DVB-T2 u Bosni i Hercegovini, pribavljanju mišljenja nadležnih institucija, te u konačnici ovaj predmet će biti upućen na razmatranje i usvajanje na jednu od sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, 14.04.2017.)

Istinomjer će i dalje pratiti da li će se ispoštovati najavljeni rokovi za prelazak sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, kao i ispunjenost obećanja o uvođenju 4G mreže.

(istinomjer.ba)