FBiH tužni svjetski rekorder po broju ministara i poslanika

0
1542

Racionalizacija pravnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine je neophodna čime bi došlo do smanjenja javne potrošnje što bi u krajnosti rezultiralo povećanjem ukupnog standarda stanovništva FBiH, posebno penzionerske strukture, poručeno je sa redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.

Jasmin Imamović, gradonačelnik Grada Tuzla, koji je pokrenuo inicijativu za promjenu Ustava FBiH istakao je da je tom entitetu neophodna racionalizacija kako bi se smanjila javna potrošnja, a samim tim i nezaposlenost.

“Trenutno nije realno da govorimo o izmjeni Ustava BiH, jer bi se za isti stol morali sjesti i Amerika i Rusija i Srbija i Hrvatska i BiH i da se svi oko svega slože, ali smatramo realnim, ako dovoljno građana to shvati, izmjenu Ustava Federacije BiH u smislu racionalizacije pravnog sistema. Imamo preveliku javnu potrošnju i to zato što samo u FBiH imamo 11 premijera, 142 ministra, 300 pomoćnika ministara, 300 savjetnika, na stotine poslanika, na hiljade članova komisija pri skupštinama kantona ili vanbudžetskim fondovima”, rekao je Imamović.

Po njegovom prijedlogu kantoni bi ostali kao ustavna kategorija i teritorija i imali bi predstavnike u svakom vanbudžetskom fondu.

“To bi podrazumijevalo centralizaciju sredstava, a decentralizaciju odlučivanja jer ima predstavnik svakog kantona. Nama treba jedan građanski pokret, jer svjedočimo egzodusu ljudi u Njemačku i druge zemlje. Nama treba građanski pokret za oslobađanje građana od armije stranačkih plaćenika, od armije poslanika i ministara. Mi smo, pogotovo u Federaciji BiH, tužni svjetski rekorderi po broju ministara, poslanika, pomoćnika ministara… Neophodna nam je racionalizacija i neophodna nam je jednakopravnost i efikasnost”, rekao je Imamović.

Dodao je da se bez promjene Ustava FBiH ništa drugo u zemlji ne može promijeniti. Kao primjer je uzeo zdravstvo u FBiH i njenih 11 zdravstvenih fondova.

“Kada bi bio jedan, uštede bi bile do 200 miliona KM, zdravstvena usluga bolja, bolje plate ljekarima i ne bismo bili žrtve onih koji nam namiještaju da su lijekovi u Srbiji tri do sedam puta jeftiniji nego lijekovi u BiH, posebno u FBiH”, poručio je Imamović.

Fra Petar Matanović, kao član Hrvatskog narodnog vijeća BiH, podržao je ovu inicijativu koja bi, prema njegovim riječima, dovela do poboljšanja društvenog života i cjelokupnog političkog i ekononmskog stanja u BiH, naročito u FBiH.

“Mislim da reforme o kojima se često govori u BiH trebaju započeti iz Federacije. Ako mi uspijemo nešto učiniti, onda se može očekivati prelijevanje tih dobrih rješenja i na drugi dio BiH koji se zove Republika Srpska”, rekao je Matanović.