Druga nedjelja došašća – pali se druga svijeća na adventskom vijencu

0
1159

Druga nedjelja adventa ili došašća druga je ‘stepenica’ preko koje se približujemo u božićni hram.

U prvoj nedjelji čuli smo glas koji nam je najavio dolazak Gospodinov, a danas slušamo novi glas koji nas potiče na pripremu na taj dolazak. Priprava naših duša jest drugi čin adventa, drugi korak prema malome Isusu. Pri dolasku Velikog Kralja nek se očiste srca ljudska i tako dostojni pođu njemu u susret. Zato u današnjoj svetoj misi čujemo drugog glasnika koji kliče: “Pripravi se Jeruzaleme!” (Jer 6,8; Iz 51,17). A svećenik u pristupnoj molitvi na sv. misi moli: “Potakni, Gospodine, naša srca da pripravimo putove Jedinorođenome Sinu Tvome, da Ti po Njegovu došašću budemo dostojni služiti očišćenim dušama”.

Mir Božji potrebit je danas svim ljudima jednako kao u vrijeme porođenja Isusova. Zar ne vidimo kako mnogi socijalni sistemi nastoje da uspostave mir, slogu i jedinstvo, ali nema uspjeha jer su daleko od Boga. Mjesto da Ga ljube, oni vode rat protiv Njega. Molimo Božansko Djetešce da gane ove okorjele grešnike koji lutaju u tami. Molimo za njih i ne bojmo se njihove mržnje. Treba da se borimo, ali je pobjeda naša jer je Emanuel – Bog s nama. Ne smijemo klonuti duhom kad je s nama On koji vječno i slavno vlada i pobjeđuje jer je nemoćno zlo: mi smo vječni, s nama je Bog.