Dom naroda Parlamenta FBiH u četvrtak o izmjenama Zakona o igrama na sreću

0
1106

Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije BiH za četvrtak je zakazao zasjedanje tog doma, na kojem će se delegati izjašnjavati o preostalim tačkama dnevnog reda 14. i 15. sjednice.

Po hitnom postupku predloženo je razmatranje izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, a po skraćenom izmjena i dopuna Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

Pred delegatima će se naći nacrti zakona o policijskim službenicima FBiH, šumama, premjeru i registraciji nekretnina, registru finansijskih izvještaja, računovodstvu i reviziji u FBiH, konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), gradovima Livnu, Cazinu i Goraždu, te izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Predviđeno je da se Dom naroda izjasni o prihvatanju zaduženja Federacije za projekte, koji su namijenjeni za izgradnju koridora 5-C, gradskih saobraćajnica u Sarajevu, modernizaciju cesta u FBiH i finansiranje programa razvoja ruralne konkurentnosti i poduzetništva.

Strategije upravljanja dugom (2016-2018 godina) i saobraćaja u FBiH za period 2016.-2030. godina, te izvještaji o radu nekoliko federalnih institucija također se nalaze među preostalim tačkama ranije prekinutih sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta.