Čavara: Nepristrane institucije su san istinskih domoljuba naše države

0
1048

Razvoj notarijata

Međunarodna konferencija notara je počela u Sarajevu

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara ukazao je da će sudionici Međunarodne konferencije o latinskom notarijatu “Pravna sigurnost – uvjet i cilj EU integracija Bosne i Hercegovine” razmjenom mišljenja doprinijeti daljem razvoju notarijata u Federaciji BiH na dobrobit svih građana.

”Značajan doprinos pravnoj sigurnosti ima notarska služba. Jasno uređen pravni sustav i nepristrane institucije i san istinskih domoljuba naše države”, rekao je Čavara navodeći da su notari svojim profesionalnim radom uticali na rasterećenje sudova i drugih radnji.

Uime Federalnog ministarstva pravde kazala je da je tijekom proteklih deset godina notarska služba opravdala svoju ulogu pri čemu je uticala na pravnu sigurnost i promet nekretnina.

Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić ukazao je da svoju ulogu notari obavljaju nezavisno i nepristasno na dva načina. Prvi se ogleda u tome što notar podučava stranke i pojašnjava domete pravnog posla, koji se želi zaključiti kod notara. Istovremeno ispituje volju stranaka žele li uopće zaključiti takav pravni posao.

”Svojom stručnošću notari mogu otkloniti sve pravne nedoumice”, dodao je Pivić.

Sudionicima konferencije uspješan rad poželio je i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safet Softić govoreći da će djelovanje notara sigurno pozitivno utjecati na putu BiH u EU.

Ružica Jukić, potpredsjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, poručila je da će ova institucija predlagati određene mjere notarskim komorama u pogledu rješavanja ostavinskih sporova.

”Vladavina prava je jedan od najvećih izazova na putu k EU”, naglasila je Jukić.

Konferenciju organiziraju notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i notarske komore Republike Srpske te Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) kao partnera.

Notarijat u Bosni i Hercegovini ulazi u 10. godinu postojanja, a uveden je temeljem Zakona o notarima usvojenim od entitetskih zakonodavnih tijela, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srpske u okviru reforme pravosuđa.

Četvrtak, 17. studenog 2016. 11:36