Radovi na uređenju puta u Mjesnoj zajednici Stojkovići počeli su prije mjesec dana i još uvijek nisu završeni.

Na putu od magistralne ceste do osnovne škole u Stojkovićima postavljene su cijevi za kanalizaciju i pripremljen put za asfaltiranje dionice.

Međutim, put još uvijek nije asfaltiran i nakon svake kiše dođe do stvaranja rupa, a u periodu kada je vruće stvara se velika prašina.

Nadamo se da će put biti završen do lokalnih izbora jer je očigledno ostavljen da služi u predizborne svhe.