U cilju zaštite zdravlja građana i prevencije pojave ptičje gripe i drugih  bolesti životinja  podsjećamo da je na gradskom području općine Novi Travnik zabranjeno  držanje domaćih životinja i zvijeri (papkara, kopitara, svih vrsta pernatih životinja i slično).

 

Bezuvjetno je zabranjeno držanje stoke, pasa i peradi u dvorištima objekata u kojima se vrše javni poslovi ili okuplja veći broj građana, a naročito zdravstvenih ustanova, škola, vjerskih objekata i drugih objekata od općeg interesa, kao i u podrumskim i poslovnim prostorijama.

Izuzetno je dozvoljeno držanje pasa, mačaka, ptica i drugih kućnih ljubimaca, te raznih izložbenih malih životinja koje se uzgajaju u okviru sportskih društava, ukoliko se njihovim držanjem ne ugrožavaju susjedni korisnici stanova i objekata i ukoliko nisu ugroženi higijenski, sanitarni ili drugi uslovi gradskog prostora.

Obzirom da je u posljednje vrijeme zabilježen veći broj kršenja navedenih odredbi, pozivamo građane da  općinskoj komunalnoj inspekciji  prijave pojave nehigijenskog i  nelegalnog držanja  životinja u gradskoj zoni.

Općinska komunalna inspekcija smještena je u zgradi Centra za socijalni rad, drugi  sprat, u Ul. Stjepana Tomaševića 24/A.

Građani prijave mogu vršiti i putem telefona na broj: 030/ 793 –  742.