Kako su trošene pare ZZO-a: Desetine hiljada KM za telefone

0
816

Nakon što je nezavisni zastupnik u Skupštine Kantona Sarajevo Goran Akšamija problematizirao pitanje visokih telefonskih računa u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO), uz isticanje da direktor ima pravo na više od 2.000 KM mjesečno, iz Zavoda su te tvrdnje odbacili.

Akšamija je za Fenu kazao da te tvrdnje temelji na odredbama Pravilnika Zavoda nazivajući ih “bahatim” zbog takvog odnosa prema novcima osiguranika, zbog čega je zatražio i smjenu članova Upravnog odbora i direktora.

Međutim, iz ZZO negiraju takve tvrdnje ističući da se na osnovu usvojenih akata Upravnog odbora sastavljenog od devet članova, koji su jednoglasno podržali donošenje Pravilnika, direktoru ograničava maksimalni trošak za mobilni telefon na iznos od 175 KM.

Također, naglašavaju da je tokom 2015. godine Ured za reviziju institucija Federacije BiH utvrdio niz odstupanja od pravila i procedura ZZO KS i važeće legislative, te je dao 54 primjedbe na poslovanje Zavoda u periodu prethodnog menadžmenta.

Među njima je i primjedba na Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih telefona iz juna 2013. godine prema kojoj je direktoru data mogućnost plaćanja troškova za mobilni telefon bez ograničenja iznosa.

– U mandatu prethodnih direktora, Farisa Gavrankapetanovića i Kenana Crnkića, taj benefit je prouzrokovao velike troškove za Zavod, pa su direktori na mjesečnom nivou trošili i do 22.000 KM. Stručna služba Zavoda je utvrdila da je tadašnji Pravilnik donesen nezakonito, jer su direktori lično potpisivali pravilnike kojima sebi daju neograničeno pravo na korištenje sredstava Zavoda za mobilne telefone i druge potrebe – navode iz te institucije.

Kako bi se ispoštovala primjedba Ureda za reviziju institucija FBiH, iz Zavoda ističu da je Upravni odbor usvojio Pravilnik o načinu korištenja i upotrebe mobilnih telefona ZZO KS od 2016. godine i izmjenu Pravilnika kojim se ograničava visina novčanog iznosa za troškove mobilnog telefona, te po prvi put ograničio visinu troškova direktora.

Naglašavaju da je prethodni menadžment imenovao niz komisija u koje su sami sebe imenovali kao supervizore, predsjednike i koordinatore, ali i druge podobne kadrove na teret Zavoda što je prouzrokovalo štetu po Zavod od oko 500.000 KM.

To je, kako kažu, konstatovano i u izvještajima budžetske inspekcije Ministarstva finansija Kantona Sarajevo te je i u suprotnosti sa Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora ZZO KS koji je isključivo nadležan za obrazovanje komisija i određivanje visine naknada.

Govoreći o visini reprezentacije, iz Zavoda tvrde da je Gavrankapetanović imao iznos od 42.861KM, Crnkić 16.370 KM te da sadašnji direktor od trenutka imenovanja do sada ima 3.907 KM reprezentacije.

Ukupni prihodi i primici ZZO KS-a, prema Finansijskom planu za 2016. godinu, iznosili su 345.463.000 KM što je jedan posto više u odnosu na 2015. godinu. Najveće učešće od 99,53 posto u ukupnim prihodima imaju prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su planirani u iznosu od 343.800.000 KM i za dva posto su viši u odnosu na prihode ostvarene u 2015 godini.