Švicarski model idealno rješenje za BiH

0
1091
Vojni ordinarij Vukšić
Švicarski model idealno rješenje za BiH
Vojni ordinarij kaže kako je Daytonski sporazum Hrvate stavio u “poziciju naroda s posebnim potrebama”.

Vojni ordinarij za Bosnu i Hercegovinu mons. Tomo Vukšić u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista kazao je kako je idealno rješenje za unutarnje uređenje BiH švicarski model.

“Prije i poslije Daytona smatrao sam, bez pretenzija, da bi za BiH najprikladniji model teritorijalnog ustroja bio onaj koji je u primjeni u Švicarskoj. Uz uvjet da bude primijenjen na području cijele BiH. No, nažalost, oni koji odlučuju nisu htjeli primijeniti taj model. Tamo su u toj maloj državi istodobno primijenjeni različiti kriteriji: etnički, jezični, kulturni, povijesni, vjerski. Sve te kriterije trebalo bi primijeniti i u BiH”, smatra mons. Vukšić.

Po njegovim riječima, u BiH nema pravednoga rješenja ako Hrvatima, Bošnjacima i Srbima ne budu na temelju tih kriterija, i još nekih, zajamčena jednaka prava.

Vojni ordinarij kaže kako je Daytonski sporazum Hrvate stavio u “poziciju naroda s posebnim potrebama”.

“Davno sam nekad napisao da postojeći ustavni i zakonski okvir tretira nas Hrvate, a time i katolike, kao da smo djeca u školi s posebnim potrebama. Tretira na takav način kao da nismo u stanju artikulirati vlastitu misao, sami sebi birati predstavnike pa je u okviru tih postavki omogućio nekome drugom da to može činiti umjesto nas. Iz toga pravnog i stranog okvira proistječe puno problema u pogledu dostojanstva naroda i pojedinaca”, kaže mons. Vukšić.

On je komentirao i poteze vatikanske diplomacije čiji je predstavnik, nuncij u Republici Hrvatskoj, nedavno prigodom zajedničkog zasjedanja biskupskih konferencija iz Hrvatske i BiH zatražio potporu izmjeni Izbornoga zakona BiH.

“Katolička crkva smatra da su katolici, koji su ovdje Hrvati, zakinuti oko Izbornog zakona, zakinuti oko mogućnosti ostvarenja svojih prava, ugroženi činjenicom iseljavanja koja, istina, pogađa i druge. U siječnju smo imali redovitu zajedničku sjednicu biskupskih konferencija BiH i Hrvatske, a na sjednicama biskupskih konferencija redovito je nazočan i mjesni nuncij te se uvijek obrati u toj prigodi. Naravno da je izrazio brigu za Hrvate katolike u BiH jer smo svi zabrinuti zbog nemogućnosti ostvarenja prava. Ova poruka je kontinuitet brige Petrova nasljednika, u ovom slučaju pape Franje, za cijelu Katoličku crkvu, a u ovome slučaju za bh. katolike”, kazao je mons. Tomo Vukšić.

Utorak, 21. veljače 2017. 11:09