Općinski odbor SDP BiH Travnik, a na prijedlog više Osnovnih organizacija, jednoglasno je donio odluku da za Lokalne izbore 2016. godine za kandidata za načelnika Općine Travnik kandidira Slavka Sikrića.

Slavko Sikirić je svojim dugogodišnjim radom i entuzijazmom zaslužio podršku članstva Općinske organizacije SDP BiH Travnik, a svojim znanjem i poštenjem spreman je podići nivo kvaliteta življenja građana općine Travnik.

 

Ovaj izuzetno težak zadatak, kandidatura za načelnika Općine Travnik, je izuzetna čast Slavku Sikiriću, dugogodišnjem vrhunskom sportisti i uspješnom privatnom poduzetniku, koji je sa uspjehom obavljao niz društveno odgovornih fukcija na kojima je isključivo radio na doprinosu u razvoju u svim sferama života, od 1976.godine, pa do danas. Volja za radom i unaprijeđenjem društvene zajednice je jedini motiv koji Slavka Sikirića inspiriše da se u ovako teškom vremenu uhvati u koštac sa nagomilanom problematikom na području Općine Travnik, koja danas broji cca 8.000 nezaposlenih, sa niskoakumulativnom granom privrede koja na području Općine Travnik zapošljava najveći broj građana, sa neuređenom infrastrukturom na velikom dijelu Općine i mnogim problemima koji su prisutni posljednjih godina. Slavko Sikirić je kandidat za načelnika Općine Travnik koji je spreman da se suoči sa svim problemima i da se sa njima uspješno nosi, što je pokazao kroz svoje sportske uspjehe i uspjehe na privrednom planu. Slavko Sikirić rođen je 29. 06. 1955. godine u Paklarevu, općina Travnik, oženjen i otac troje djece. Diplomu mašinskog inžinjera stekao je u Novom Sadu 1977. godine , a pored toga diplomirao je i 1985.godine na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, te stekao i zvanje diplomiranog ekonomiste. Nakon završetka školovanja radio je na poslovima rukovodioca održavanja i komercijaliste AIK Novi Sad, Minakva, na mjestu direktora Federalne carinske uprave u Sarajevu, zatim kao ministar u Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK/KSB, te kao direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB. Pored navedenih poslova obavljao je i poslove direktora u firmama sa većinskim vlastitim kapitalom, a trenutno se nalazi na čelu firme P.T.D „ Igobenz“ d.o.o. Travnik.

 

Slavko Sikirić, pored uspješne poslovne karijere, iza sebe ima izuzetno uspješnu sportsku karijeru. Nosilac je crnog pojasa šesti dan u džudu, osvajač višebrojnih balkanskih, evropskih i svjetskih medalja, dobitnik niza priznanja od lokalnog do državnog nivoa u ex-Jugoslaviji, republici Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a najznačajnije priznanje iz oblasti sporta je nagrada za životno djelo Sportskog saveza Općine Travnik i Sportskog saveza Bosne i Hercegovine.