Pravilnik o testiranju sudionika prometnih nesreća na alkohol i droge

0
852

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko donio je Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili opojnih droga u organizmu.

Imajući u vidu kako je na prometnicama u BiH sve više teških i smrtonosnih prometnih nesreća u kojima je evidentirano kako su vozači vozili pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, jasno je od kakvog je preventivnog i praktičnog značaja za sve sudionike u prometu i policijske postrojbe na terenu Pravilnik koji je donio ministar Jusko.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak uzimanja uzoraka krvi i urina od sudionika prometne nesreće u kojoj je bilo poginulih ili ozlijeđenih osoba, ili je nastala veća materijalna šteta, a s ciljem utvrđivanja koncentracije alkohola ili opojnih droga u organizmu.

Pravilnik je donesen na osnovu člana 159. stav 6 Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kojim je propisano kako je za njegovo donošenje nadležan ministar komunikacija i prometa BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa je tekst Pravilnika pripremilo u suradnji s tijelima nadležnim za unutrašnje poslove i zdravstvo, a na njegovo se donošenje čekalo nekoliko godina.