NoviTravnik.ba - PhotoCredit: Nikola Franjić

Na sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik, održanoj 2. veljače, vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna općine Novi Travnik za 2017.godinu…

Proračun općine Novi Travnik za 2017. godinu iznosi 6.937.521,00 KM. Na službenoj stranici Općine možete doznati na što će sredstva biti raspoređena, a mi ćemo neke stavke izdvojiti.

Izdaci za energiju planirani su u iznosu od 309.800,00 KM što je više za 146.200,00 KM nego procjena ostvarenja za 2016. god. Najveći dio ovih troškova se odnosi na plaćanje troškova javne rasvjete kao i troškova za uvođenje daljinskog sustava grijanja u Općini Novi Travnik, a koji su planirani u iznosu od 100.000,00 KM.

Pod stavkom Tekući transferi neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 248.000,00 KM, a sredstva su namijenjena za sport, predškolske ustanove, škole, omladinske organizacije i ostalo. Za kulturu je planiran iznos od 40.000,00 KM, kao i izdaci za redovna mjesečna sufinanciranja NK Novi Travnik, Sportski savez Novi Travnik, Merhamet-javna kuhinja i općinski odbor, te Omladinska banka.

Vjerskim zajednicama planiran je iznos od 20.000,00 KM. Sredstva bi se odobravala po upućenom zahtjevu i eventualno odobrenju istog. Za parlamentarne političke stranke planiran je iznos od 90.000,00 KM i predstavlja iznos koji se doznačava strankama koje participiraju u vlasti.

Transfer udruženjima građana planiran je u iznosu od 43.400,00 KM i odnosi se na davanja Crvenom križu, udruženjima proisteklim iz rata (6 udruženja), udruženju “Osmijeh” kao i ostalo po zahtjevu.

Međuostalim, subvencije javnim poduzećima planirane su u iznosu od 274.500,00 KM i odnose se na sljedeće:

– Subvencija poduzeću Vilenica-Vodovod od 15.000,00 KM za sudjelovanje u projektu Plava voda

– Projekt deponije Moščanica 140.000,00 KM (odvoz smeća na deponiju Mošćanica)

– Sufinanciranje Dječjeg vrtića 62.000,00 KM

– Subvencije poduzeću ORŠK za redovno poslovanje 24.000,00 KM

– Subvencije poduzeću ORŠK za nabavku peleta za grijanje biblioteke u iznosu od 2.000,00 KM

– Subvencija poduzeću ORŠK za plaću jednog uposlenika za rad u biblioteci u iznosu od 10.000,00 KM

– Subvencija poduzeću ORŠK za termine korištenja dvorane u iznosu od 12.000,00 KM.

– Subvencija poduzeću DUGA za redovno poslovanje u iznosu od 9.500,00 KM.

– Subvencije ostalim javnim poduzećima se odnose na sufinanciranje hitne medicinske pomoći Domu zdravlja u iznosu od 30.000,00 KM.

Čitav Proračun pogledajte ovdje.