Okrugli stol o značaju lokalnih medija održan u Vitezu

0
806

Okrugli stol na temu “Uloga i značaj lokalnih medija – odnosi i komunikacija s vladinim i nevladinim sektorom” organiziran je u povodu 25. obljetnice Radio Viteza.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara sudjelovao je na okruglom stolu gdje se osvrnuo na suradnju s lokalnim medijima u Federaciji BiH.
Poručio je da je potreban pozitivan odnos prema lokalnim medijima da bi mediji mogli izvršavati svoju zadaću jer svi imamo potrebu za lokalnim informacijama koje ne možemo naći u drugim medijima. Kada mediji prenesu informaciju, manje mjesta ostaje dezinformacijama, kazao je Predsjednik Federacije BiH.