Objavljena Rang ljestvica projekata nevladinih organizacija koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Općine Travnik za 2016.godinu

0
1181

Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijedloga, u sastavu članovi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik i predstavnika nevladinog sektora općine Travnik, utvrđuje Rang ljestvicu projekata, kako slijedi:

Projekti od rednog broja 1. do rednog broja 18. (projekti zatamnjeni u tablici) su od strane Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik predloženi za financiranje sredstvima Proračuna Općine Travnik za 2016.godinu. Na utvrđenu Rang ljestvicu predstavnici nevladinih organizacija mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana prijema obavijesti o rezultatima bodovanja. Prigovor se podnosi putem Protokola Općine Travnik Drugostupanjskom povjerenstvu za rješavanje po žalbi na prvostupanjska rješenja općinskih službi za upravu u okviru isključivih prava i dužnosti Općine.

Rang ljestvicu projekata možete pogledati ovdje.