Javna ustanova Dječji vrtić Novi Travnik je počela sa radovima na izgradnji II faze ograde, kao i radovima na dječjem igralištu.

Projekat II faze izgradnje ograde financira Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta i Vlada SBK-a. Cilj projekta je uređenje eksterijera vrtića, kako bi isti prilagodili dječjoj igri i sigurnosti.

Za projekt izgradnje dječjeg igrališta zaslužna je donacija Vlade Republike Bugarske.

Započeti radovi su još samo jedan u nizu ostvarenih projekata koje je vrtić realizirao u proteklih par godina u cilju poboljšanja uvjeta za boravak, rad i sigurnost djece u vrtiću.